NRK Meny
Normal

Ungdomsskolene i Trondheim best i klassen

En ny rapport om læring ved landets grunnskoler viser at ungdomsskoler i Trondheim ligger øverst på statistikken. Den avslører også store forskjeller mellom Nord- og Sør-Trøndelag.

Sandra Videni Schjølberg Heitmann

Sandra Vaidehi Schjølberg Heitmann i klasse 10 B ved Sunnland skole i Trondheim sier karaktersetting gjør at hun jobber mer på ungdomsskolen.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Statistisk sentralbyrå har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet undersøkt hvor mye den enkelte skole bidrar til det elevene lærer (se faktaboks). Det er store forskjeller mellom skolene i Nord- og Sør-Trøndelag, særlig for de yngste elevene. Sør-Trøndelag skiller seg ut på ungdomstrinnet ved at en av tre ungdomsskoler ligger over landsgjennomsnittet. Og Trondheim er den aller beste storbyen.

– Jeg tror årsaken er at Trondheimsskolen har kort vei til godt kvalifisert personale. I tillegg har kommunen klare mål, men uten å detaljstyre skolene, sier rektor ved Sunnland ungdomsskole, Tore Fredlund.

Ingrid Næss

Det er veldig fint å jobbe som lærer i Trondheimsskolen, synes lærer på Sunnland skole, Ingrid Næss.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Han sier skolene i kommunen har hatt et stabilt fokus over tid, og at dette er positivt.

Trondheim - en realfagskommune

Ingrid Næss er realfagslærer på Sunnland, og sier det er mye spennende som skjer i Trondheimsskolen.

– Vi er en realfagskommune og det er mye fokus på å jobbe praktisk og variert. Det hadde vært artig om det var dette som gjorde utslaget.

Sandra Vaidehi Schjølberg Heitmann i klasse 10 B tror en av årsakene til de gode resultatene er flinke lærere.

– Og så har vi et bra klassemiljø. I tillegg begynte jeg å jobbe mer når jeg kom på ungdomsskolen og fikk karakterer, sier hun - og får støtte fra klassekamerat Truls Andersen, som fremhever bra miljø og godt samarbeid på skolen.

LES: De dårligste skolene gir ett til to år mindre læring

Sunnland ungdomsskole klasse 10 B

– Jeg håper at skoleledere og lokalpolitikere bruker resultatene fra denne undersøkelsen til å utvikle sine skoler videre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Nord-Trøndelag under snittet

Undersøkelsen viser at de skolene som skårer høyt, løfter alle elever - uavhengig av foreldrenes utdanning og hvordan de har gjort det på skolen tidligere.

Resultatene for hver skole presenteres på en skala fra én til seks, og det nasjonale snittet er på 3,4. For 1. til 4. klasse ligger 55 prosent av skolene i Nord-Trøndelag under det nasjonale snittet. I Sør-Trøndelag gjelder dette 26 prosent av skolene.

Det er likevel ikke bare dårlige tall for Nord-Trøndelag. Eksempelvis er Høylandet en av kommunene som løfter mest på mellomtrinnet, mens Grong er en av kommunene som løfter mest på ungdomstrinnet.

Trondheim er på topp blant storbyene i SSBs skolebidragsundersøkelsen. Sunnland ungdomsskole har også hyggelige tall i målinga.

Praktisk matematikk på Sunnland skole. Trondheim har de beste ungdomsskolene blant storbyene.

Læring i grunnskolen i Trøndelag

Sør-Trøndelag

Klassetrinn

Skoler under snittet

Skoler på snittet

Skoler over snittet

1. - 4. trinn

26 %

61 %

13 %

5. - 7. trinn

31 %

62 %

7 %

8. - 10. trinn

13 %

57 %

30 %

Nord-Trøndelag

Klassetrinn

Skoler under snittet

Skoler på snittet

Skoler over snittet

1. - 4. trinn

55 %

41 %

4 %

5. - 7. trinn

34 %

60 %

6 %

8. - 10. trinn

13 %

75 %

13 %