Hopp til innhold

Ungdom vil ha trafikkopplæring i skolen – blir hørt av eksperter

Det kreves ingen kunnskap om trafikkregler for å kunne sykle ute i trafikken. Trygg Trafikk og Syklistenes Landsforening ønsker nå at trafikkteori blir en del av pensum i grunnskolen.

Elever ved Blussuvoll skole i Trondheim

VIL HA OPPLÆRING I SKOLEN: Karen Øvrehus, Kristine Høyer Moholt og Ingvild Eiken går alle i niende klasse. De bruker sykkelen mye, og vil gjerne ha bedre trafikkopplæring i skolen.

Foto: Thomas Ekrem/NRK

Ingvild Eiken går i niende klasse på Blussuvoll skole i Trondheim. Hun har mange klassekamerater som sykler på veien for å komme seg til skolen. Det kan være skummelt.

– Dersom jeg skulle ha syklet i sentrum hadde jeg benytta fortauet. Jeg føler ikke at jeg kan skiltene godt nok, sier Eiken.

Fra 2014 til 2017 ble 242 personer hardt skadet eller mistet livet på grunn av sykkelbruk i Norge. Eiken mener det ville vært bra å lære mer om trafikken på skolen.

– Selv om en del elever har nok kontroll til å kunne sykle til og fra skolen, tenker jeg det hadde vært fint å ha god kontroll til å krysse vegene og så videre. Det er greit å vite hvordan man skal oppføre seg, slik at vi ikke skaper problemer i trafikken, sier hun.

Ingvild Eiken

FØLER SEG UTRYGG: Ingvild Eiken er 14 år og sier hun ikke kan skiltene godt nok til å føle seg trygg på bysykling. Hun vil gjerne ha opplæring inn i skolen.

Foto: Thomas Ekrem/NRK

Blander rollene som syklist og fotgjenger

Og dersom man er ute i trafikken i Trondheim sentrum, så kan man skjønne hva Eiken mener. Det er ikke bare skiltene som er en utfordring. Her møter man et stort virvar av biler, syklister og fotgjengere.

Tempoet er høyt, og de syklende utgjør en stor andel av trafikken.

Lillian Strand er en av dem som bruker sykkelfeltet. Men til tross for at veien er tydelig merket for syklister, så er det ikke nødvendigvis enkelt å vite hvordan man skal forholde seg til trafikken.

– Det er enklere med sykkelfelt, men vi har både fortauskanter og lysene. Av og til kan det være fristende å følge lysene som fotgjengere har, mens andre ganger følger jeg bilistene, sier Strand til NRK.

– Det er alltid litt utfordrende med svinger og om bilistene følger med på at vi kommer opp på siden, så det er ikke bare enkelt.

Syklist i Trondheim

SYKLIST I TRONDHEIM: Lillian Strand er en av dem som ferdes på sykkel i Trondheim sentrum. Hun mener det ikke er bare enkelt å kjenne alle reglene.

Foto: Bent Lindsetmo/NRK

– Bør læres fra man er små

For å kjøre moped må du ha kurs, men som syklist kan du ferdes på den samme veien uten opplæring. Bård Morten Johansen er seniorrådgiver i Trygg Trafikk og forteller at trafikkbildet er komplisert, spesielt i byene. Det er ofte krevende å forstå hvordan andre oppfører seg i trafikken.

– Selv om vi fysisk tilrettelegger, så vil det være behov for en kompetanse til å ta egne beslutninger, sier Johansen.

Derfor ønsker Trygg Trafikk at skolen tar ansvar for trafikkopplæringa.

– En systematisk trafikkopplæring som starter når de er små og frem til de er så gamle at de betraktes som voksne. Det må være både teori og praksis knytta til læringa. Det bør være likt i hele landet, det er viktig.

Trygg Trafikk vil ha trafikkopplæring i skolen

VIL HA ET SYSTEM: Bård Morten Johansen er seniorrådgiver i Trygg Trafikk. Han mener opplæringa av trafikkreglene er for sprikende fra sted til sted. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det har vært over 5000 sykkelulykker i Norge de ti siste årene.

Foto: Bent Lindsetmo/NRK

Vil endre trafikkreglene

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening, sier at de er enige med Trygg Trafikk.

Han påpeker at syklister har en sprikende alderssammensetning med forskjellige ferdigheter og ulik grad av trafikkopplæring.

– Vi samarbeider med flere om å få trafikkopplæringa inn i skolen, så dette er noe vi støtter, sier generalsekretæren til NRK.

Kunnskapsdepartementet vil ha konkrete forslag

Ifølge statssekretær Julie Midtgarden Remen (H) i Kunnskapsdepartementet jobbes det nå med å fornye alle læreplaner i grunnskolen.

– I den forbindelse legger vi også inn mål om trafikkopplæring både i andreklasse og i fjerdeklasse på barneskolen, sier hun.

– I tillegg er det foreslått at elever i tiendeklasse skal få lære om risikovurderinger og sikkerhetstiltak gjennom naturfag.

Remen sier de i utgangspunktet er positive til trafikkopplæring i skolen, men hun oppfordrer Trygg Trafikk til å sende inn konkrete forslag.

– Vi er i gang med en høringsprosess, og da er det bare å sende inn forslag. Dette er noe vi vurderer på lik linje med andre innspill, sier statssekretæren.

Hvem har egentlig vikeplikt når syklist skal krysse vei og bilist skal svinge til høyre?

VIKEPLIKT: Hvem har egentlig vikeplikt når syklist skal krysse vei og bilist skal svinge til høyre?