Ungdom uenige om stemmerettsalder

16-åringer i 20 kommuner får lov til å stemme ved høstens kommunevalg. Kommunalminister Liv Signe Navarsete vil ha stemmerett for alle 16-åringer dersom forsøket blir velykka.

Valgtorg, Inderøy videregående skole
Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

Peder Ressem Østring skal stemme for aller første gang selv om han fyller 18 år først neste år. Han er leder i ungdomsrådet i Namdalseid kommune i Nord-Trøndelag, og har vært en pådriver for at hjemkommunen har blitt med på forsøket med stemmerett for 16-åringer.

Peder Ressem Østring

Peder Ressem Østring.

Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

– Jeg mener det er viktig at vi får stemme, for 16- og 17-åringene skiller seg ut fra resten av befolkningen. Vi er storforbrukere av kommunale tjenester, og det er mye politikk som angår denne gruppa, sier 17-åringen.

– Demokrati må læres

16-åringer får lov til å stemme i 20 kommuner i Norge ved kommunevalget og ungdommene kan få stor innflytelse. I Namdalseid tyder mye på at ungdommene kan avgjøre utfallet for 4 av 19 kommunestyrerepresentanter, dersom mange av de yngste velgerne bruker stemmeretten.

– Namdalseid er en liten kommune og nå har jo vi samme innflytelse som de voksne, så nå kan vi påvirke, sier Peder.

Han mener at selv om ikke valgdeltakelsen blant 16- og 17-åringene blir høyere enn blant de eldre så har det en positiv virkning på sikt fordi ungdommene lærer seg hvordan ting fungerer.

– Det er viktig for demokratiet. Demokrati må læres og det kan stemmerett for 16- og 17-åringer være med på hjelpe til med, sier Peder Ressem Østring.

Ungdom får stemmerett i 20 kommuner.

Ungdom får stemmerett i 20 kommuner ved årets valg.

Foto: NRK

Oprasjon dagsverk vekket politisk interesse

17-åringen fra Namdalseid ble for alvor interessert i politikk for ett år siden da han deltok i Operasjon dagsverk. Da gikk han i 10. klasse og pengene han var med på å samle inn gikk til skoler for barn i slumområdene i Brasil.

– Etter å ha lært om de store forskjellene og hvordan det står til rundt om i verden så ville jeg gjerne være med å gjøre noe, sier han.

I dag sto han på stand for Rød Ungdom, ungdomsorganisasjonen til partiet Rødt, på valgtorget ved Inderøy videregående skole. Der var mange av ungdommene opptatt av å høre hva partiene står for.

Uenighet blant de unge

Ylva Øyen Brandtsegg

Ylva Øyen Brandtsegg

Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK
Helene Johansen Kvam

Helene Johansen Kvam

Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

Ylva Øyen Brandtsegg er interessert i politikk og mener lokalpolitikerne tar avgjørelser som er svært viktige for ungdommene.

Hun er likevel ikke sikker på om det bør innføres stemmerett for 16-åringer.

– Ikke aller er modne nok til det, sier hun.

Helene Johansen Kvam er blant de mange unge som ikke er så veldig opptatt av politikk, men hun har tro på at 16-åringer er modne nok til å avgi stemme ved lokalvalget.

– Jeg er sånn passe oppdatert og syns vi bør få stemmerett, sier hun.


For lav valgdeltakelse blant unge

Liv Signe Navarsete

Kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Foto: Frank Almås / NRK

Kommunalminister Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet vil senke stemmerettsalderen i Norge fra 18 til 16 år dersom forsøket i høst blir velykka.

– Det er altfor lav valgdeltakelse blant de unge, og dersom de får stemmerett og stemmer allerede som 16-åringer, så er vårt håp at de vil fortsette med det, sier hun.

Navarsete poengterer at det er ved lokalvalgene 16- og 17-åringene har fått stemmerett.

Video Unge velgere

Ung interesse for valget

Kan avgjøre utfallet


I Namadalseid kan stor valgdeltakelse blant 16- og 17-åringene være med på å påvirke valgresultatet. Det er de to ordførerkandidatene fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet fullt klar over.

– Jeg syns det er positivt. Ungdom har meninger og de vet hva de ønsker. Samtidig vet de å tenke helhet i forhold til de tjenester kommunen skal gi, sier Steinar Lyngstad, ordførerkandidat for Senterpartiet.

Også Kåre Heggdal, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet mener det er riktig at ungdommene får stemmerett.

– På samme måte som at eldre får stemme så er det positivt og rett at ungdommene får stemme, sier han.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.