NRK Meny
Normal

Undersøker 27 svinebesetninger

Mattilsynet er i gang med omfattende kartleggingsarbeid etter at det er påvist antibiotikaresistente bakterier i en svinebesetning i Trøndelag.

Gris

Det er påvist MRSA-bakterier i en svinebesetning i Nord-Trøndelag. I alt er 27 besetninger i søkelyset.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

– Vi synes at vi har veldig god oversikt. Vi har mellom 25 og 30 kontaktbesetninger som nå er inne i søkearbeidet. Den omfattende prøvetagningen som er satt i gang viste i dag at to besetninger kan klareres ut, sier Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør i Mattilsynet til NRK.

Påvist i én besetning

13. januar ble det kjent at man hadde mistanke om LA-MRSA i en svinebesetning i Nord-Trøndelag.

Bjørn Røthe Knudtsen

Bjørn Røthe Knudtsen er regiondirektør i Mattilsynet.

Foto: Espen Nilsen Holtan / NRK

Mistanken ble bekreftet, og nå er 27 svinebesetninger i søkelyset. To ligger i Troms, to i Sør-Trøndelag og resten ligger i Nord-Trøndelag.

– Det viktigste er så raskt som mulig å kartlegge transporter av levende dyr til og fra de aktuelle kontaktbesetningene, sier Røthe Knudtsen.

Han sier at mange av besetningene består av slaktegris, og at endringene i drifta blir ganske små for disse.

– Det betyr at vi framover prioriterer de besetningene som har purker og selger smågris. Det er der spredningsmønsteret er verst, og det er der konsekvensene er alvorligst for grisebøndene.

Motstandsdyktig mot antibiotika

MRSA er en hudbakterie som er vanlig, og denne er resistent mot flere av de typene antibiotika som brukes til å behandle mennesker.

Bakterien kan gi økt risiko for pasienter som får den under operasjoner eller ved sårbehandling på sykehus.

– Vi legger mye vekt på at svinebesetningene i Norge skal ha en så lav forekomst av denne multiresistente bakterien som overhodet mulig, sier Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet.