Ulykkesstedet på E6 er ryddet

Trafikken flyter nå normalt på E6 Sandmoen i Heimdal, melder Statens vegvesen.