Ulykkesrisikoen halvert

Faren for å havne i ei bilulykke er halvert de siste 30 årene. Det viser en fersk analyse av trafikkulykker fra Nord-Trøndelag.

Innsatsleder ved trafikkulykke på E6 ved Aasen

Det har blitt mindre ulykker på trønderske veier.

Foto: Karl Jørgen Marthinsen / NRK

Innsatsleder ved trafikkulykke på E6 ved Aasen

Det har blitt mindre ulykker på trønderske veier.

Foto: Karl Jørgen Marthinsen / NRK

Vegvesenets ulykkesanalyse for 2013, viser at trafikkmengden i Nord-Trøndelag nesten har fordoblet seg siden 1980. Antallet ulykker gått ned etter en topp i 1986, men har deretter sunket.

Det har ført til at risikoen for å havne i en trafikkulykke har mer enn halvert seg siden 1983.

Trafikken går opp, mens det blir færre ulykker.

Graf hentet fra vegvesenets ulykkesanalyse, som viser at risikoen for trafikkulykker har gått ned siden 1980.

Foto: Statens vegvesen

Trafikksikkerhetstiltak fungerer

Overingeniør June Stubmo

Overingeniør June Stubmo i Statens vegvesen.

Foto: Karl Jørgen Marthinsen / NRK
Midtdeler

Midtdelere på E6 har bidratt til færre ulykker på trønderske veier, ifølge Statens vegvesen.

Foto: Håvard Zeiner / NRK

En av dem som er fornøyd med utviklingen er overingeniør June Stubmo i Statens vegvesen. Hun har utarbeidet rapporten ved å analysere ulykkesstatistikken fra 1980 og frem til i dag.


–Vi ser en helt klar trend i statistikken. Det blir flere biler på veien, samtidig som antall ulykker synker, forteller Stubmo.

–Det er mange årsaker til dette. Veiene har blitt bedre, bilene har blitt bedre, og forhåpentligvis har bevisstheten blant bilførerne økt.

I rapporten står det at de hyppigste ulykkestypene i Trøndelag er møteulykker og utforkjøringer.

For disse ulykkestypene ser Stubmo en nedgang etter at E6 mellom Trondheim og Steinkjer har fått midtdelere.

Midtdeleren hindrer fronkollisjoner

20 km midtdeler ga milliongevinst

–Midtdelerne forhindrer både møteulykker og utforkjøringer. De hindrer kjøretøy fra å komme over i motsatt kjørebane, og treffe biler som kommer imot.

I tillegg er det satt opp autovern i veikanten som forhindrer biler fra å kjøre av veien. Vi har også utbedret terrenget langs veien, forklarer Stubmo.

Mange ulykker i 2013

Men selv om trenden for ulykker går nedover, har det vært en tydelig oppgang siden i fjor. Hittil har det vært fem dødsulykker på trønderske veier. I fjor var det kun én.

Stubbmo mener dette er helt tilfeldig. Hun trekker fram at det i 1998 var 15 drepte i trafikken, men neste år var det kun to.

– Vi ser på statistikken at antall ulykker varierer fra år til år. Nord-Trøndelag har over en lengre periode hatt et gjennomsnitt på 9 dødsulykker årlig.

– Gjør ikke nok

Idar Ertsås

Idar Ertsås i Trygg Trafikk, mener alle må tenke mer på trafikksikkerhet.

Foto: Hege Mari Kvaløsæter / NRK

Idar Ertsås i Trygg Trafikk, mener man burde gjort mye mer for trafikksikkerheten.

– Vi burde rustet opp de veiene vi allerede har i stedet for å bygge nye. Dessverre er det slik at det går politisk prestisje i å bygge nye veier, ikke i å vedlikeholde det vi allerede har, hevder Ertsås.

Ertsås mener det er viktig å ha et godt veinett, men samtidig er det viktigste trafikantene.

– Sjåførene er hele tiden de som tar avgjørelsene på veien. Hvis alle har vår egen nullvisjon og opptrer etter det, så er vi nok så nærme nullvisjonen som vi kan komme.