Ulv skutt i Nord-Trøndelag

En hannulv ble skutt ved Bangsjøan i Nord-Trøndelag i ettermiddag.

Ulv skutt i Nord-Trøndelag

Det ble gitt fellingstillatelse på ulven i helga etter at det funnet flere døde reinsdyr.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

- Vi har sett ulven fra helikopter i hele dag og det var en lettelse da vi fikk tatt den, sier jaktleder Algot Jåma til NRK.

Døde reinsdyr

Det ble gitt fellingstillatelse på ulven i helga etter at det funnet flere døde reinsdyr.

Reineiere fra Snåsa mener ulven har tatt fire-fem reinsdyr den siste tiden.

Algot Jåma, leder i Østre Namdal reinbeitedistrikt

Algot Jåma.

Foto: Kjartan Trana / NRK

- Vi har oversikt over fire-fem reiner nå. Men den har holdt på i skogen og det er veldig vanskelig å finne kadaver der, sier Jåma.

Skutt fra helikopter

Ulven ble skutt fra helikopter klokken 12.28, forteller Algot Jåma.

Jaktlederen er sikker på at det er riktig dyr som er felt.

- Dette er synderen, vi har sporet den fra kadavere, sier Jåma.

25 ulver i Norge

Ifølge Direktoratet for naturforvaltning finnes det om lag 25 ulver i Norge, hovedsakelig i Hedmark og Østfold.

- Det er ingen grunn til å tro at det er mange ulver som vandrer rundt i trønderske fjell. I Midt-Norge og nordover registreres ulver fra tid til annen og det er yngre dyr som er ute på vandring, sier seniorrådgiver Morten Kjørstad i Direktoratet for naturforvaltning.

Han mener at ulv ikke er noen stor trussel mot sau- og reindriftsnæringen i Norge.

- Ulv tar både rein og sau og kan gjøre forholdsvis stor skade, spesielt på sau. Men ut fra dagens politikk og forvaltning kan man vanskelig si at den er noen trussel for næringen, sier Morten Kjørstad til NRK.

Video fra Trøndelag

Åpen dag hos RBK på Lerkendal
Nå åpner over fire mil med nye skuterløyper i Tydal. Kommunen er den første som åpner løyper for rekreasjonskjøring i Sør-Trøndelag.
Arnt Helge Volden gjorde et oppsiktsvekkende funn da han gikk seg på et hvalbein i Agdenes. som trolig er mellom 8000-12000 år gammel i Agdenes