Ulstadløkken gård

Det skal godt gjøres i Trondheim å finne et mer gjennomregulert byområde som en finner på Ulstadløkken.

Ulstadløkken gård
Foto: Tegning: Asbjørn Lund / Vandringer i det Trondhjem som svant

Hør: