Ulovleg ordførarval

Kommunestyret i Ørland kommune må sjølv avgjere om dei skal gjennomføre ordførarvalet på nytt. Det melder Fosna-Folket. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sagt at valet til kommunestyret var ulovleg, men det betyr ikkje at det er ugyldig.