Ugyldig garanti

Trondheim kommune burde ikke skrevet under på en garanti overfor banken til Trondheim spektrum i sommer. Det slår kommuneadvokaten fast. En slik underskrift krever statlig godkjenning. Kommunen tok på seg ansvar for eventuelle overskridelser ved bygginga, men nå blir avtalen trukket.