NRK Meny
Normal

– Uforsvarlig kontroll av stillaset

Arbeidstilsynet mener at Reinertsen hadde for dårlig kontroll med byggearbeidene før brukollapsen på Rotvoll i Trondheim.

Brukollaps i Trondheim

Det var 8. mai at to personer ble drept og flere ble skadd da flere hundre tonn med blant annet sement og armeringsjern kollapset.

Foto: Martin Hammervik / NRK

Arbeidstilsynet kritiserer flere forhold og kommer med pålegg til både byggherre Statens vegvesen og hovedentreprenør Reinertsen etter brukollapsen på Rotvoll 8. mai i Trondheim. Det kommer fram i tilsynsrapporten som ble presentert onsdag.

SHA-arbeid

De påpeker et mangelfullt arbeid med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), og pålegger utbygger å framlegge en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Stig Magnar Løvås, regiondirektør i Arbeidstilsynet

Stig Magnar Løvås er regiondirektør i Arbeidstilsynet.

Foto: Kari Sørbø / NRK

– Vi mener det er flere risikoplaner som skulle vært med i SHA-planen for dette prosjektet, sier Stig Magnar Løvås, regiondirektør i Arbeidstilsynet.

Han poengterer at det er spesielt stor risiko for at stillasene skal falle sammen når brua reises og når stillasene demonteres. Denne risikovurderingen var overhodet ikke med i planen.

– Vi mener det burde vært med i planen og at det skulle vært vurdert om det skulle vært gjennomført noen spesielle tiltak, sier Løvås.

Det er Statens vegvesen som er utbygger og det er deres ansvar å forsikre seg om at Reinertsen har tilfredsstillende planer.

Arbeidstilsynet skriver i sin rapport:
«Statens vegvesen (SVV) må gi mye klarere føringer på hva de forventer av risikoreduserende tiltak. Dette problemområdet følger Arbeidstilsynet nå opp enda tydeligere i henhold til ny forskrift.»

De skriver også:
«Vi har stor forståelse for at spesialister hos entreprenørene kan ha større kunnskap om fagspesifikke risikoforhold enn byggherre, men hovedsaken er at byggherre har et eierskap til – og et ansvar for de spesifikke tiltakene.»

For dårlig kontroll

Under støpinga av brua var det heller ingen plan for hvordan sikkerheten skulle kontrolleres. Det var kun visuell kontroll, altså en eller flere som sto og fulgte med på hvordan arbeidet gikk.

– Det kan jo være bra at en erfaren og dyktig arbeider følger og kontrollerer arbeidet, men vi mener det burde vært en klar plan på hva som skal kontrolleres. Da vet vedkommende hva han skal se etter, sier regiondirektøren.

Han sier at de funnene som er gjort dessverre ikke er uvanlige ianleggsbransjen.

To personer ble drept og flere ble skadd da flere hundre tonn med blant annet sement og armeringsjern kollapset midt i veibanen på den sterkt trafikkerte veien i Trondheim 8. mai.