Hopp til innhold

Ufaglærte jobber som sykepleiere

Ei ny undersøkelse viser at nesten hver sjuende planlagte sykepleiervakt i Sør-Trøndelag ikke er besatt av sykepleiere. Halvparten av de ledige vaktene er bemannet av ufaglærte personer, eller ikke bemannet i det hele tatt.

Sykepleier

Fylkeslederen i Norsk sykepleierforbund Sør-Trøndelag, mener fagmiljøene ved kommunale helseenheter i fylket er for dårlige. Han vil ha bedre arbeidsvillkår for sine medlemmer.

Foto: Michèle Constantini / Colourbox

Knut Jørgen Rotabakk

Knut Jørgen H. Rotabakk er fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Sør-Trøndelag. Han sier arbeidsforholdene for medlemmene er utfordrende.

Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK
Alice Ødegaard

Alice Ødegaard, fagleder ved Øya helsehus i Trondheim, sier hun får tilbakemeldinger fra ansatte i kommunen om høyt arbeidspress.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK
Helge Garåsen

Kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune, Helge Garåsen, sier de skal se på avvikene fra undersøkelsen.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

I april i år gikk Norsk Sykepleierforbund i Sør-Trøndelag i gang med ei større undersøkelse.

Målet var å kartlegge antall planlagte sykepleiervakter i fylket, og deretter se hvor mange av disse vaktene som faktisk ble gjennomført av utdannende sykepleiere.

Tallene var overraskende.

– Vi vet jo at bemanningssituasjonen i helse- og omsorgssektoren allerede er marginal. Vi vet også at sykefraværet er høyt, det er på omtrent ti prosent. Når vi da ser på tallene fra undersøkelsen, som viser at nesten 15 prosent av de planlagte sykepleiervaktene går uten sykepleiere, så synes vi det er skummelt, sier fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, Knut Jørgen H. Rotabakk, til NRK.

– Skremmende tall

15 av 22 kommuner i Sør-Trøndelag har vært med i kartlegginga. Dette vil si litt mer enn en tredjedel av de kommunale helseenhetene i fylket.

Undersøkelsen gikk over to uker i april. Disse ukene var vanlige arbeidsuker uten helligdager eller ferieavvikling.

Av 3453 planlagte sykepleiervakter ble 2940 gjennomført av sykepleiere. 159 av de resterende vaktene ble bemannet av ufaglærte folk. 110 av vaktene var ubemannet. Og i løpet av toukersperioden var 24 prosent av alle vaktene på ett eller annet tidspunkt ledig.

– Vi synes disse tallene er skremmende. Kommunene har ei omdømmeutfordring med tanke på å ha gode og robuste fagmiljø. Ut ifra denne undersøkelsen så synes vi arbeidsforholdene for våre medlemmer er utfordrende, sier Rotabakk.

– Tøft å være sykepleier

I Trondheim, som er den største kommunen i fylket, var ni enheter med i undersøkelsen.

Her viser kartlegginga at 703 av 853 vakter ble bemannet av sykepleiere. Omtrent halvparten av de resterende vaktene var bemannet av ufaglærte.

Alice Ødegaard er fagleder ved Øya helsehus. Her er sykepleierbemanninga av de bedre, men Ødegaard har i mange år hatt nær kontakt med flere kommunale helseenheter i kommunen.

– Jeg får tilbakemeldinger om at det av og til er tøft å være sykepleier i Trondheim kommune. Det er mye ansvar når bemanningen er marginal, og det blir en slitasje på de gjenværende. I tillegg er det viktig å ha sykepleiere med tanke på kontinuitet for å følge pasientforløpet, sier hun til NRK.

Mener det er forsvarlig

Kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim, Helge Garåsen, sier de skal se grundigere på tallene fra undersøkelsen.

– Dersom dette stemmer, så er et avvik på 15 prosent for mye. Vi gjorde selv ei lignende undersøkelse over ei uke i april, og da var resultatet noe annet, sier kommunaldirektøren.

Han mener likevel bemanningssituasjonen i Trondheim er forsvarlig.

– Vi har en standard som sier at vi skal ha dette antallet sykepleiere på jobb, men det er ikke lovbundet. Vi jobber målbevisst både med å øke bemanningen og også kompetansen blant de ansatte, sier Garåsen.

Han sier det har vært en formidabel kompetanseøkning blant de ansatte i helsesektoren i løpet av de siste åtte årene.

Vil ikke jobbe kommunalt

Rotabakk i NSF Sør-Trøndelag er likevel ikke overbevist. Han mener kommunen og fylket trenger mer robuste fagmiljø.

– Dette er det Garåsen som har ansvar for å sikre. Trondheim kommune må være en attraktiv arbeidsgiver slik at sykepleierne ønsker å jobbe der. De er avhengige av gode arbeidsforhold, som fører til at de faktisk kan være i arbeid i mange år, sier Rotabakk.

Ifølge fylkeslederen er det svært få ferdigutdannede sykepleiere som ønsker å jobbe kommunalt.

– Mange undersøkelser viser det samme. Ferdigutdanna mennesker vil heller jobbe på sykehus. Når vi spør hvorfor, er svaret det samme som vi etterspør; For små fagmiljø og for mye ansvar hviler på den enkeltes skuldre, sier han.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Graf - Sykepleierdekning» i nytt vindu