NRK Meny
Normal

Den egentlige grunnen til byggestreiken

Partene i byggebransjen krangler om hvem som har skylda for at 21.000 bygningsarbeidere nå er i streik. Det gjelder å vinne opinionen.

Video STREIKEN-130410W-ST_TL.mp4

VIDEO: Stor streikevilje i Trondheim, men alle vet ikke helt hvorfor.

Streikeleder Ingjard Gaare i Fellesforbundet Sør-Trøndelag.

Streikeleder Ingjard Gaare i Fellesforbundet Sør-Trøndelag slo hardt til mot NHO i sin tale til de streikende.

Foto: Jørgen Pettersen / NRK
Audun Lågøyr, direktør Næringspolitikk og kommunikasjon i BNL

Audun Lågøyr i Byggenæringens landsforening insisterer på at de kom med et tilbud om var like godt som det frontfagene fikk.

Foto: NBL / NRK

Forvirringen er stor etter bruddet i forhandlingene. Har NHO vært arrogante og ikke kommet med noe tilbud, eller har arbeidsgiverne tilbudt det samme som frontfagene fikk i sine oppgjør?

For ordens skyld: Her er resultatene for de såkalte frontfagene (verksted, teknologi og data, teko og kartonasje) :

  • et generelt tillegg på kr. 1,00 pr. time for overenskomster med lokal forhandlingsrett, og et generelt tillegg på kr. 1,50 for de bedrifter i TEKO-overenskomsten som ikke har slik forhandlingsrett.
  • et lav- og likelønnstillegg på kr. 0,50 fra 1. juli 2010.

LO-leder Roar Flåthen gratulerere Handel og kontor med resultatet i forhandlingene mot HSH.

– Meklingsforslaget sikrer kjøpekraften til medlemmene, har en klar lav- og likelønnsprofil og en økonomisk ramme som bidrar til å sikre sysselsettingen, sier LO-leder Roar Flåthen om det anbefalte meklingsforslaget.

Men dette var ikke godt nok for byggefagene.

Stor overraskelse

For mange i Fellesforbundet kom streiken som en total overraskelse. Distriktsleder Geir Ottesen i Nord-Trøndelag var en av dem som trodde på enighet da Fellesforbundet mandag kveld krevde det samme som de fikk i Frontfagene.

Det samme sa kollegaen Ingjard Gaare i Sør-Trøndelag da han talte til 1000 medlemmer på streikemøtet i Trondheim Spektrum tirsdag morgen.

– Det her kom jo ganske brått på. I og med at det var blitt enighet i frontfagene, så regnet mange med at det kom til å gå på skinner framover. Det har det ikke gjort.

– Vi har en motpart som viser seg å være ganske arrogant, sa Gaare til forsamlingen av streikeklare bygningsarbeidere.

– Vi ga det frontfagene fikk

Den arrogante motparten kjenner seg overhodet ikke igjen i denne beskrivelsen.

– Vi var beredt til å strekke oss langt i nattens mekling, og til å tilby et økonomisk opplegg fullt på høyde med frontfagene, forklarer direktør Audun Lågøyr i Byggenæringens Landsforening.

– Men det var ikke godt nok for Fellesforbundet, og derfor har det blitt streik.

Det kan neppe Fellesforbundet ha oppfattet. Hør hva Ingjard Gaare sa til sine medlemmer i Trondheim.

– Motparten har ikke kommet med noe tilbud i det hele tatt, sa han til sine undersåtter.

Om det kom et tilbud slik direktør Lågøyr påstår, eller om arbeidsgiversiden opptrådte arrogant blir påstand mot påstand.

Vi må ha hjelp av en som faktisk satt i forhandlingsrommet, og som representerer arbeidstakersiden.

– Vi oppfattet at NHO kom med et tilbud som hadde samme ramme som det frontfagene fikk, bekrefter Steinar Krogstad.

Han leder Snekker og tømmermennenes forening i Trondheim, og satt i forhandlingsutvalget for Fellesforbundet.

Vel er det 32 timer siden han sist fikk noe søvn, men vi velger å stole på hans hukommelse.

Var ikke uenige om penger

Steinar Krogstad mener streiken ikke kom fordi partene var uenige om penger. Det handler om prinsipper.

– Det som skiller oss fra frontfagene er at de har avtaler som automatisk oppjusterer minstelønna. Det vil vi også ha.

Krogstad mener dette er et prinsipp som ikke koster penger i dag.

– Ingen vet hvor mange dette gjelder, men det kan ikke gjelde mange. I Trondheim med 2500 medlemmer gjelder det kanskje null arbeidstakere.

– Sier du at streiken kom altså på grunn av et prinsipp som ikke koster penger?

– Ja. Vi forstår ikke hvorfor Byggenæringens landsforening ikke ville diskutere dette. Arbeidsgiveren vet at dette ikke vil koste medlemsbedriftene ett øre.

– Hvorfor vil dere ha med dette prinsippet?

Vi er bekymret for utenlandske byggearbeidere skal synke lavere i lønn, og at vi får sosial dumping. Men vi vet at BNL heller ikke ønsker sosial dumping. De har vært ryddige å forholde seg til hele tida.

– De ville bare ikke diskutere dette med oss.

Direktør Audun Lågøyr kan bare fastslå at Byggenæringens landsforenings anstrengelser ikke bar frukter.

– Vi var beredt til å møte Fellesforbundet med en ramme på høyde med det frontfaget fikk. Og selv om vi var det, så fant ikke meklingsmannen grunnlag for å legge fram en skisse til løsning, sier Lågøyr.

Går nå i skyttergravene

Streikemøte i Nidarøhallen

Omlag 1000 fagorganiserte bygningsarbeidere på streikemøte i Trondheim Spektrum.

Foto: Jørgen Pettersen / NRk

Nå som streiken er et faktum har Fellesforbundet trukket fram det tunge skytset. De som skulle ildnes til streik i Trondheim ble presentert for et blankpolert fiendebilde av arbeidsgiversiden.

– NHO ønsker sosial dumping, tordnet Ingjard Gaare.

– NHO ønsker en utvikling der fagbevegelsen får mindre innflytelse over lønnsdannelsen.

– NHO ønsker en utvikling der lavere lønn er en del av bildet.

Svarte-Per

På streikemøtet fikk den helt ferske arbeidskonflikten nesten et komisk skjær. Streikeinstituttet handler tross alt om kjøreregler for arbeidstakere og ledere som er uenige om noe akkurat nå, men som siden skal skape noe sammen.

Hver dag må selskapene holde en høy faglig standard på sine nybygg, og samtidig tjene penger, slik at det blir nok igjen til å betale gode lønninger til sine ansatte. Norsk byggebransje er avhengig av å få til et godt samarbeid ute på byggeplassene.

Men når det blir streik blir slike forhold vanskelige å få øye på.

– De store entreprenørbedriftene underminerer den norske modellen, hvor vi har arbeidsfolk med høy kompetanse, høy produktivitet, høy lønn og høy grad av selvstendighet i produksjonen, mente Ingjard Gaare fra talerstolen.

Han ble ikke avbrutt av klappsalver, men bare fortsatte.

– NHO ønsker arbeidere med lav produktivitet, lav kompetanse, lav ansvarsfølelse, og hvor de ansatte jages rundt av ingeniører og formenn.

– Motparten slåss for en urettferdig sak. I kampen om opinionen har vi alle kort på hånda. Motparten sitter på Svarte-Per.

Til slutt rundet Ingjard Gaare av med å gi motparten en mulighet til å redde ansikt.

– Vi vet vi har mange medlemsbedrifter med oss i hvordan arbeidslivet skal være.

Spørsmålet er om han har med seg sine medlemmer i sin virkelighetsbeskrivelse.

Tror streiken kan bli langvarig

I Levanger er all virksomhet stilnet ved byggeplassen til det som skal bli Trønderhallen. Her passer Kjell Lundsaunet på at ingen bryter streiken.

– De som ikke hører til overenskomsten vår må få jobbe, men det er ikke snekkere i arbeid på dette anlegget, sier Kjell Lundsaunet, som er klubbleder hos Byggmester Grande i Verdal.

– Så når de kommer dit at de trenger snekkere blir de opprådde?

– Da må de hjem, da får de ikke arbeide mer, sier Lundsaunet.

Johan Susegg, organisasjonssekretær i Fellesforbundet, Innherred fagforening sier de streiker både for penger, prinsipper og arbeidstidsordninger.

– Det var mange felt de ikke klarte å bli enige om, og de kom ikke så langt at meklingsmannen så noe grunnlag for å lage en skisse. Det har vært stor avstand, sier Susegg.

– Tror du det blir en lang streik?

– Jeg har en dårlig magefølelse, sier Johan Susegg i Fellesforbundet.

Steinar Krogstad fra Trondheim regner med å bo på hotellrom noen dager til.

- Jeg tror ikke på noen kontakt før til helga, i alle fall.

Video STREIKEN-130410W-ST_TL.mp4

VIDEO: Stor streikevilje i Trondheim, men alle vet ikke helt hvorfor.

Video fra Trøndelag

Blå himmel og fine forhold- vinterferien er i gang i Trøndelag.
På samenes festdag må den fineste stasen på. Ella (6) og lillebror Jovna gjør seg klar for feiring.
Et rådyr forvillet seg inn på flyplassen på Røros og måtte reddes ut av ansatte på lufthavna.