Hopp til innhold

Uenige om både huspriser og matjord

Mange ørlendinger frykter de blir gjeldsofre etter at de har fått Forsvarets prisforslag på husene sine. I tillegg kan mer matjord gå tapt når den nye kampflybasen skal bygges.

F16, Ørland hovedflystasjon

I framtida må innbyggerne i Ørland kommune forberede seg på mer flyaktivitet enn i dag. Mange etterlyser bedre informasjon fra Forsvarsbygg om saken.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Gårdbruker Karl Erik Sørensen

Gårdbruker Karl Erik Sørensen frykter for matjorda på gården sin.

Foto: Peter Breivik / NRK

Det er snart to år siden Stortinget bestemte seg for å legge Norges framtidige kampflybase til Ørland kommune. Nå skal de nye grensene for kampflybasen snart settes. Men mange som blir berørt av utbyggingen føler de ikke har fått gode nok svar på hva som vil skje. Nå frykter flere for framtida.

– Må gjøre opp for seg

– Noen ganger har storsamfunnet behov som går på tvers av enkeltmenneskers behov, men da må vi forvente at de gjør opp for seg. Og skulle de ikke gjøre det nå, så vet ikke jeg når det vil skje, sier bonde Karl Erik Sørensen.

Han er tidligere leder av bondelaget, og driver en gård som ligger tett inntil kampflybasen i såkalt rød sone.

– I 2012 hadde tillitsvalgte for landbruket i Ørland møte med Forsvarsbygg. På direkte forespørsel fra oss ble det sagt at de ikke hadde behov for mer areal til kampflybasen enn det som lå innenfor gjerdet. At det nå skal tas areal utenfor, stemmer ikke i henhold til det i alle fall, sier Sørensen til NRK.

Frykter for matjorda

Nå frykter han at mye av matjorda blir borte. Også Ørland-ordfører Hallgeir Grøntvedt er usikker på hva Forsvarsbygg egentlig vil.

– Når du starter en så omfattende prosess og det nærmer seg forhandlinger, da drar det seg til. Sånn kommer det til å bli framover, sier ordføreren.

Han mener Forsvarsbygg kunne ha handlet annerledes for å løse opp i flokene.

– Enkelte punkter gjør meg opprørt i forhold til det jeg mener er bagateller, og som Forsvarsbygg kunne ha ordnet opp i ganske enkelt. Det gjelder blant annet plasseringen av at ammunisjonslager midt ute på et område med matjord. Hvis de hadde strukket seg litt her, hadde vi berget viktige arealer, mener Grøntvedt.

Står foran forhandlinger

Ordfører i Ørland (Sp), Hallgeir Grøntvedt

Ørland-ordfører Hallgeir Grøntvedt mener Forsvarsbygg kunne ha endret en del på planene sine.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Nå skal det altså forhandles med Forsvarsbygg, og det er til slutt politikerne i Ørland kommune som skal vedta den endelige reguleringsplanen for kampflybasen.

– Stadig flere oppdager nå at premien vi mente vi vant for to år siden, har sin pris. Landbruket har nå i lang tid gjort alle politikerne i Ørland kommune oppmerksomme på hva som holder på å skje, sier bonden Karl Erik Sørensen.

Gisle Grande må selge huset sitt når kampflybasen skal bygges. Han bor i en enebolig som ligger i rød støysone, og sitter og studerer to hustakster.

Forskjell på 1,4 millioner

Den ene taksten er laget av takstmann fra Forsvarsbygg, og den andre av en takstmann fra Støygruppa på Ørlandet. Verditaksten fra Støygruppa lyder på fire millioner kroner, mens taksten fra Forsvarsbygg lyder på 2,6 millioner. Forskjellen er altså på 1,4 millioner kroner.

– Jeg er både forbannet og bekymret. Nå risikerer jeg å havne i en gjeldssituasjon, og jeg hadde aldri trodd det skulle bli et så stort sprik mellom de to takstene. Det er ubegripelig. Nå frykter jeg tøffe forhandlinger, og kanskje rettssak til slutt, sier Grande.

Olaf Dobloug er direktør for Forsvarsbygg kampflybase, og han mener de så langt har hatt god kommunikasjon med både Ørland kommune og grunneierne i området.

– Trenger ikke flytte

Olaf Dobloug

Olaf Dobloug i Forsvarsbygg sier de har hatt god kommunikasjon med både Ørland kommune og grunneierne.

Foto: Morten Andersen/NRK

– Men når det drar seg til mot forhandlinger så vil det i enkelte tilfeller bli sterke følelser. Taksten vi har kommet med til Grande er et forhandlingsgrunnlag fra vår side. Nå skal vi forhandle om prisen, og det blir opp til Grande om han vil selge huset sitt til oss. Han kan jo fortsette å bo der selv om det blir mye støy, sier Dobloug.

Han er også klar over at boligprisene på Ørlandet trolig vil stige når flere skal ut og skaffe seg nytt husvære.

– Det er noe vi vil ta hensyn til når vi skal i gang med forhandlinger med huseierne, sier han til NRK.

Når det gjelder utvidelsen av kampflybasen og bruk av matjord, mener Dobloug Forsvarsbygg har regler de må forholde seg til.

– Ammunisjonslageret må ligge der vi har planlagt det fordi det er krav om en viss avstand til bebyggelsen, både innenfor og utenfor flybasen. Det har ellers aldri vært noen tvil om at kamflybasen må forlenges nordover, understreker Olaf Dobloug.