NRK Meny
Normal

UDI vil skille asylsøkere

UDI vil ha klarere skille mellom asylsøkere som får bli, og de som må reise. Ved å opprette flere retursentre håper de at flere reiser hjem frivillig.

asylsøkere

Asylsøkere som har fått avslag på asylsøknaden sin skal ikke få lov til å bo på vanlige mottak.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

UDI har bestemt seg for å dele mottakssystemet, slik at alle personer som får endelig avslag på sin asylsøknad må flytte fra ordinære mottak.

– Dette er en praktisk løsning som skal være god for alle parter, forteller regiondirektør for UDI Midt-Norge, Rune Vordahl.

Forberede hjemreisen

– Når disse retursentrene kommer, kan vi hjelpe de som har fått avslag slik at de blir bedre rustet til å reise hjem. I tillegg kan vi hjelpe de som har fått asyl med å integrere og tilpasse seg livet i Norge, forteller han.

Vil øke frivillige returer

Siden 2002 har utlendinger uten lovlig opphold i Norge kunnet velge frivillig retur som alternativ til tvangsutsendelse. Ordningen gir økonomisk støtte til organisering og gjennomføring av hjemreisen.

Regjeringen har besluttet at det skal opprettes retursentre for personer med endelig avslag. Denne gruppen vil derfor ikke få mulighet til å bo i et ordinært mottak.

Flyktninger Sandmoen

I dag bor asylsøkere med avslag sammen med asylsøkere som venter på behandling av søknad.

– Eneste unntak fra dette er enslige mindreårige asylsøkere og personer som får behandlet sin asylsøknad i et annet europeisk land, forteller Vordahl.

Ønsker seg to retursentre i Midt-Norge

Det er utlyst en anbudskonkurranse for de 14 retursentre som skal opprettes innen våren 2011.

– Vi håper på at to av disse vil bli opprettet i region Midt-Norge. Hvor sentrene vil komme er ennå uklart, siden fristen for å levere tilbud om drift ikke har gått ut, forteller Vordahl.

Blir behov for færre mottak

I dag bor rundt 3500 personer som har fått endelig avslag på asylsøknaden sin i ordinære mottak. Hvert retursenter vil ha plass til 100-150 beboere. Med opprettelsen av retursentre skal det bli behov for færre ordinære mottak.