Ubrukelig utstyr i sivilforsvaret

Sivilforsvaret kunne ikke bistå med den hjelpa det var behov for etter stormen Hilde.

Telefonkabel over veien

Stormen Hilde sørget for at telefon- og strømnettet i store deler av Trøndelag ble ødelagt. Sivilforsvaret var klar til å rykke ut, men hadde ikke utstyret det var behov for.

Foto: Liv Govasli / NRK

– Jeg beklager å måtte si at Sivilforsvaret i Nord-Trøndelag ikke kunne være til så stor hjelp som vi gjerne ville med ettervirkningene av stormen, sier distriktssjef Jørn Ove Myrvold.

– Kunne ikke hjelpe

Sivilforsvaret har oppsummert alt som ble gjort etter stormen Hilde, og det som ikke ble gjort som det skulle. Sivilforsvaret har for eksempel mange aggregater, men ikke av den sorten som kan brukes mot hus, driftsbygninger og mindre institusjoner.

Jørn Ove Myrvold

Jørn Ove Myrvold er distriktssjef i Sivilforsvaret i Nord-Trøndelag

Foto: Ole Johan Ramfjord / NRK

– Vi fikk forespørsler fra både vannverk, privatpersoner, institusjoner og gårdbrukere, men vi kunne dessverre ikke hjelpe, sier Myrvold.

Ønsket var aggregater i mellomklassen på 10–20 kW størrelse, som kunne kobles til trefase strøm.

– Vi har ingen slike. Vi har ønsket det lenge, siden 2008 har vi påpekt behovet, men uten å bli hørt, sier distriktssjefen.

Har ikke utstyret som samfunnet etterspør

Sivilforsvaret kunne derfor bare bidra med noen små hjelpetiltak. De klarte å sørge for strøm til matlaging ved et par eldreinstitusjoner, men skulle gjerne vært til mer nytte.

– Vi var ikke særlig ute, for vi har beklageligvis ikke det utstyret som samfunnet etterspør, sier Jørn Ove Myrvold.

Fortsatt mangler vel 700 abonnenter strøm og Myrvold beklager at de ikke kan hjelpe. Han framhever at Sivilforsvaret har mange gode og motiverte tjenestepliktige som var klar for utrykning i Nord-Trøndelag, men uten nødvendig utstyr var de til lite hjelp.

Se de omfattende skadene etter Hilde

Se de omfattende skadene etter Hilde

– Umulig for hver enkelt kommune å ta toppene

I Lierne har store deler av kommunen vært uten både strøm og telefonforbindelse i flere dager etter stormen. Tirsdag ettermiddag er fortsatt deler av Nordli og Tunnsjøen uten strøm.

Ordfører Audun Fagerli sier kommunen har fått seg en lærepenge – beredskapen er ikke god nok. Han er klar på at kommunens egen beredskap må bedres, men mener at de også må kunne regne med mer hjelp fra Sivilforsvaret.

– Det er umulig for en enkelt kommune å ta toppene når det er strømutfall over lengre tid. Da bør Sivilforsvaret ha utlånsmuligheter, sier han.

Dårlig samfunnsøkonomi

Han mener det også vil være dårlig samfunnsøkonomi dersom enhver kommune skal ha beredskapslager av nødstrømsaggregater.

– Det bør være et visst minimum i hver kommune og så må det være rikelig som kan kjøres ut fra et sentralt lager, sier Audun Fagerli.

Distriktssjef i Sivilforsvaret, Jørn Ove Myrvold, er enig med Lierne-ordføreren og vil igjen synliggjøre behovet de har og håper å kunne møte neste storm med mer slagkraft under hjelpearbeidet. For at det kommer flere stormer er han sikker på.

Været utvikler seg jo slik at vi må regne med mer og mer uvær og da må vi være klar, sier han.