Tusenvis tatt av rovdyr

Bare hannkalvene skal slaktes i år for å spare på avlsdyrene.

Rein i innhegning
Foto: Frank Almås

7000 rein kan være tatt av rovdyr i Trøndelag de to siste åra, viser nye tall fra reindriftsforvaltninga. Reineiere er fortvila og krever mer informasjon om rovdyra.

7000 rein kan være tatt av rovdyr i Trøndelag de to siste åra, viser nye tall fra reindriftsforvaltninga. Reineiere er fortvila og krever mer informasjon om rovdyra.

Se video fra slaktinga:

Video nsps_upload_2008_11_11_16_18_51_705.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Bare hannkalvene slaktes

40 prosent av kalvene er borte og trolig tatt av rovdyr i Skjækerfjellet reinbeitedistrikt som holder til i kommunene Snåsa, Steinkjer og Verdal. Bare hannkalvene skal slaktes i år for å spare på avlsdyrene.

Det er færre og færre dyr som slaktes. Mens hele 1600 rein ble slaktet i dette reinbeitedistriktet for 15 år siden, er det nå bare vel 600.

Vil få dokumentert rovdyrbestanden

Reineierne vil at flere rovdyr skal skytes og krever langt bedre dokumentasjon enn i dag på hvor stor rovdyrbestanden er.

Tall fra Direktoratet for Naturforvaltning viser at det er 138 gauper i Midt-Norge, over 100 holder til i Nord-Trøndelag. Det er også registrert en stor bestand av bjørn og jerv.