Tusen ansatte kan få sparken uten kompensasjon

Norges Offisersforbund raser etter at det ble kjent at tusen ansatte i Forsvaret kan miste jobben - uten tilbud om sluttpakke.

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ønsker at Forsvaret skal spare 40 milliarder kroner de neste 20 årene. Allerede innen 2020 skal 22 milliarder spares ved å kutte 1400 årsverk.

Foto: Ole Martin Wold, Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Forsvaret må nedbemannes med 1400 årsverk innen 2020 og 1000 ansatte må sies opp uten sluttpakker. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, skriver ifølge Klassekampen at oppsigelsene er en forutsetning for regjeringens foreslåtte langtidsplan. Avisen har opplysningene fra det mye omtalte regjeringsnotatet som lakk i august.

Avisen gjengir noe av notatet, og der skriver forsvarsministeren blant annet:

«De kommende nedbemanningene i Forsvaret forventes å bli politisk og administrativt krevende å gjennomføre

Hun har tidligere sagt at Forsvaret skal styrkes med 165 milliarder kroner de neste 20 årene. For å få til dette har hun presisert at omfattende innsparing og effektivisering er nødvendig.

Departement på juridisk villspor

Søreide møter motstand i Norges Offisersforbund. Nestleder Torbjørn Bongo, sier til NRK at han har ingen tro på at den planlagte nedskjæringen er mulig å gjennomføre.

– Dette er veldig lite realistisk. Stortinget har pålagt de militært tilsatte plikter gjennom et beordringssystem som gjør at man er i en særstilling. Det mener at jeg departementet ikke har tatt innover seg. Jeg opplever at forsvarsdepartementet er på juridisk villspor, sier han.

Nestleder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund.

Nestleder i Norges Offisersforbund, Torbjørn Bongo, reagerer sterkt på Forsvarets planer om å si opp 1000 ansatte uten å tilby sluttpakke.

Foto: Kristian Espenes / NORSK OFFISERSFORBUND

– Det vil være en gedigen tabbe

Ifølge regjeringsnotatet er det planlagt oppsigelser uten økonomisk kompensasjon, for de ansatte med ordinært stillingsvern. Det betyr i all hovedsak at de som er ansatt etter 1. januar 2005 går en usikker fremtid i møte.

Bongo reagerer sterkt på at man derfor kommer til å si opp flere unge enn eldre.

– De som har vært lengst ansatt har sterkt stillingsvern, så de vil man jo ikke si opp. Mange som er ansatt etter 2005 er unge ansatte. Regjeringen har i flere stortingsmeldinger sagt at Forsvaret skal satse ungt, og her går man da i stikk motsatt retning av det som er kommunisert tidligere, mener han.

Mest av alt frykter han konsekvensene den operative delen av forsvaret må av en slik nedbemanning.

– Dersom dette blir gjennomført vil det være svært dramatisk og svært lite gjennomtenkt. Det vil det være en gedigen tabbe i norsk forsvarspolitikk.

Markant skille

Regjeringens foreslåtte langtidsplan innebærer en omfattende slankekur for Forsvaret. Baser legges ned og bemanningen skal reduseres. De tyngste kuttene ventes i Nord-Norge ved operativ base på Andøya og Bardufoss, men også luftforsvarets skolesenter på Kjevik og vedlikeholdsbasen på Kjeller vil merke nedskjæringer godt.

Offisersforbundet merker at klimaet har endret seg.

– Ved tidligere nedskjæringer har det vært hjelp å få. Her er det ikke snakk om kompensasjon. Heller ikke en håndsrekning for å få folk videre i arbeidslivet. Dette notatet bekrefter inntrykket vi har fra før, om at det er ønske om å frata de ansatte rettigheter og ordninger, sier Bongo.