Hopp til innhold

Vindturbiner lekket olje ut i naturen to ganger på kort tid

Kystverket utelukker ikke anmeldelse hvis det oppstår lekkasje i Roan vindpark på nytt.

Vindkraft på Roan, Fosen

UTSLIPP AV GIROLJE: To ganger på kort tid, har girolje blitt spredt med rotorblader ut i naturen i Roan.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Olje fra vindturbiner har to ganger på kort tid lekket ut i naturen i Roan vindpark i Trøndelag.

I februar og mai førte sprekk i giroljetanken i to vindturbiner til at til sammen 150-300 liter olje ble spredt med vinden til myr og tjern i nærheten.

– Mengdene her er ikke store, men vi har hatt to hendelser på ganske kort tid, sier direktør for miljøberedskap i Kystverket, Hans Petter Mortensholm.

Oljesøl, Roan vindpark, Fosen

Det ble lagt ut lenser for å prøve å begrense spredningen av giroljen i området rundt turbinen.

Foto: Trønderenergi

Spredt med rotorbladene

Mye tyder på at giroljen har blitt spredt med vinden til områdene rundt.

– Det er nok en medvirkende årsak til at det har kommet litt lengre enn akkurat bare ved turbinfoten og turbinen ja, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi, Stig Tore Laugen.

Første lekkasje var i februar. Da har det lekket ut mellom 100 - 200 liter girolje.

8. mai gikk alarmen igjen. Oljetrykket falt i en turbin 87 meter over bakken, og 50 - 120 liter girolje har havnet i naturen rundt.

Les også Leif Arne og Espen vet ikke hva de skal gjøre med reinsdyrene sine

Leif Arne Jåma og barnebarnet Espen Kristensen-Jåma

– Turbinen ble umiddelbart stanset, så koblet vi inn både brannvesen og andre aktører for å starte oppryddinga umiddelbart, sier Laugen.

Det ble lagt ut lenser og det er brukt pumpebil for å suge opp så mye som mulig av oljen som lakk ut.

Utelukker ikke anmeldelse neste gang

Det er Kystverket som har ansvar for å følge opp akutt forurensning også på land.

De legger vekt på at selv om utslippene ikke er store, så har de skjedd to ganger på kort tid.

– Vi er opptatt av at dette ikke må skje flere ganger, sier Mortensholm.

Oljelekkasje, Roan vindpark

Brannmannskap bisto for å prøve å ta ned omfanget av lekkasjen.

Foto: Trønderenergi

Nå er alle de 71 turbinene på fjellene i Roan undersøkt, og det er funnet sprekk i ytterligere én turbin.

Les også To oljeplattformer kan få strøm fra omstridte vindkraftanlegg: – Uetisk, mener miljøbevegelsen

– Det kan være en feilkonstruksjon i tanken, eller det kan være en annen teknisk feil, men det skal jo ikke skje, sier Laugen.

Mortenshom sier Trønderenergi har gjort mye for å rydde opp. Men hvis dette skjer flere ganger kan kystverket komme til å melde selskapet til politiet.

– I verste fall, hvis vi nå får flere slike henvendelser, så vil jo absolutt en anmeldelse være et aktuelt tiltak ifra oss ved slike hendelser, sier Mortensholm.

– Vi tar dette på største alvor og gjør det vi kan for å forhindre at det skjer fra de andre, sier Laugen.

Et ultratotalt utsnitt av Roan vindkraftverk, sett på avstand. I forgrunnen ser man en vei som snor seg gjennom landskapet. I bakgrunnen skimter man vindturbiner som stikker opp i horisonten mellom grå skyer.

Det er til sammen 71 turbiner i utbyggingen på fjellene i Roan. Trønderenergi eier anlegget.

Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK