NRK Meny
Normal

Tuberkulosesmittet nektet å la seg behandle

Kommuneoverlegen følte seg maktesløs og måtte til slutt søke om å tvangsisolere personen.

Tuberkulose-prøver

Kommuneoverlegen i Innherred måtte i sommer gi opp forsøket på å få en tuberkulosesmittet flyktning til å ta medisin. For leger kan ikke pålegge noen å la seg behandle ferdig hvis de ikke vil. Bildet er et illustrasjonsfoto.

Foto: Schalk van Zuydam / Ap

Pasienten hadde blitt behandlet for lungetuberkulose før han kom til Trøndelag og var ikke lenger smittebærer, men med tuberkulose er det viktig å fullføre behandlingen for å hindre nytt smitteutbrudd.

Flyktningen prøvde å stille motkrav, som for eksempel å få et annet bosted, forteller kommunelegen

Ragnhild Holmberg Aunsmo

Kommuneoverlege i Innherred, Ragnhild Holmberg Aunsmo.

Foto: Levanger kommune

– Da han kom til oss, ville han ikke ta medisin mot tuberkulose. Vi opplevde det som om at pasienten ikke ville ta medisinen sin fordi han var misfornøyd med andre ting. Han brukte medisinen som et pressmiddel, sier kommuneoverlege i Innherred, Ragnhild Holmberg Aunsmo

– Tvangsisolering er ikke noe lite inngrep

Smittevernlova åpner for å isolere folk med tvang, men en lege kan ikke tvinge noen til å fullføre ei behandling uten å særskilt søke om det.

Det er smittevernemden for Oslo og Akershus som behandler alle slike saker i landet.

Tore Steen

Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, og smittevernoverlege i Oslo Tore W. Steen.

Foto: Grethe Kielland Jenssen (NRK)

– Det å bli tvangsinsolert er slett ikke noe lite inngrep sier Tore W. Steen, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, og smittevernoverlege i Oslo. Han har også sittet i den sentrale smittevernnemnden.

Ønsker endringer i regelverket

I denne saken så ikke kommunelegen i Innherred noe annet råd enn å søke om å få isolert personen.

– Når det hadde gått så lang tid at jeg begynte å bli bekymret for at sykdommen kunne blusse opp igjen, måtte jeg foreta meg ting, forteller Holmberg Aunsmo.

Smittevernnemnden sa ja etter 14 dager, men i mellomtiden hadde pasienten kommet på bedre tanker og gikk med på behandling frivillig. Likevel, mener hun at smittevernloven bør endres.

– Jeg skulle ønsket at man hadde plikt og rett til å gjennomføre behandling til det er medisinsk tilrådelig å avslutte, sier Holmberg Aunsmo.

Får støtte av smittervernoverlegen

Så langt i år har smittevernnemnden bare hatt tre saker om tvangsbehandling for tuberkulose på. Smittevernoverlege Steen mener det er god kontroll og oppfølging av de som søker asyl i Norge.

Men han støtter synet til kommunelegen i Innherred.

– Jeg kunne kanskje ønsket meg en løsning hvor kommunelegen i noe større grad kunne treffe hastevedtak som gjelder for en kortere periode. Hvis vedtakene skal gjelde for en lengere periode, må det opp i nemden, forteller Steen.

Gjennomgår smittervernloven

Smittevernloven er over 20 år gammel og Helse og omsorgsdepartementet er allerede i gang med gjennomgå den. Bruk av tvang er et av spørsmålene som blir sett nærmere på, får NRK opplyst.

Rundt 400 personer får tuberkulose hvert år, mer enn åtte av ti er personer som er født i utlandet.

– Det vanlige er at folk vil ha behandling. Problemet er når pasienten ikke vil, da blir vi litt maktesløse, sier Holmberg Aunsmo.