Trusler mot skoler

Det er fremmet trusler mot flere skoler i Trøndelag. Politiet vurderer ikke truslene som mer alvorlig enn at de ber alle skolene fortsette som vanlig. Politiet vurderer saken fortløpende. Det er også kommet trusler mot andre skoler i landet .