Hopp til innhold

Truer med å skyte rovdyr

Aldri har så mange rein blitt tatt av rovdyr vest i Namdalen - nå truer reineiere med å skyte rovdyra ulovlig.

Rein på vandring i Henning
Foto: Arvid Henriksen

Reineiere i Vestre Namdal beitedistrikt ser ikke anna råd enn å skyte rovdyr uten lov, hvis ikke myndighetene nå tar tapa av rein på alvor.

I dag møtte de landbruksministeren, og la ikke skjul på at de nå vil vurdere ta saken i egne hender.

- Må begynne å skyte rovdyra sjøl

Opptil 80 prosent av reinskalvene blir tatt av rovdyr, og næringa mener at myndighetene gjør for lite for å hjelpe.
- Vi har holdt på lenge, og de skjønner fortsatt ingen ting. Det er mulig vi må begynne å skyte rovdyra sjøl. Da blir vi miljøkriminelle, men det får bare være, sier Lars Toven, som er den eneste som driver med rein på heltid i gaupekommunen Høylandet.

Forvaltninga langt på veg enig

Det er ulvetider i reindriftsnæringa vest i Namdalen. Reineiere må regne med å tape 40 prosent av flokken. Selv ikke reindriftsforvaltninga ser noen annen løsning enn å skyte flere rovdyr.
- Det er vanskelig å se noen alternativ. Vi snakker jo om forebyggende tiltak, men vi ser ikke all verdens virkning av de tiltaka som har vært prøvd de siste åra, sier Asle Hasselvold, reindriftsagronom i Nord-Trøndelag.

I dag var både Toven og Hasselvold på møte med landbruksministeren Lars Peder Brekk på Høylandet.

Forstår frustrasjonen

Men reineierne fikk ingen lovnader om hjelp, selv om de mener at tapstalla vil føre til at næringa dør ut. Det landbruksministeren kan love, er å lytte.

- Toven har foreslått en rekke økonomiske tiltak og tiltak for uttak – og det skal vi vurdere, sier Brekk. Han forstår frustrasjonen som ligger bak trusselen om å skyte rovdyra sjøl.
- Jeg forstår situasjonen for reindriftsnæringa, og jeg forstår situasjonen for den sørsamiske kulturen. Men samtidig vil jeg være helt klinkende klar og ta
avstand fra ulovlig uttak og ulovlig jakt, sier landbruksminister Brekk.