Tror tilliten til landbruket er svekket

Forsker Oddveig Storstad tror nordmenns tillit til mattryggheten kan bli sterkt svekket etter funnene av MRSA-bakterier hos griser.

Oddveig Storstad

Forsker Oddveig Storstad tror landbruket står overfor store utfordringer når det gjelder matsikkerhet.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Antibiotikaresistente kyllinger, og nå griser med multiresistente stafylokokker, øker skepsisen mot landbruk og tilsynsmyndighet. Det mener Storstad som er forsker ved Norsk senter for bygdeforskning.

– I sum gjør dette noe med folks bilde av norsk landbruk og norsk mat, sier Oddveig Storstad til NRK.

Mer skepsis

Mange mener nå at folk er blitt mer skeptisk til norsk matproduksjon de siste årene.

– Vi har nærmest hatt en rørende tillit til norskprodusert mat. Men tror jeg vi vil stille spørsmål ved den tilliten vi har tatt for gitt. For landbruket kan dette være alvorlig fordi det er en stor legitimitetsutfordring for næringen, sier Oddveig Storstad.

Hun har doktorgrad og 20 års erfaring med nordmenns tillit til norskprodusert mat. Inntil skandalen med resistente kyllingbakterier, og nå MRSA har nordmenn stort sett vært veldig tillitsfulle.

Avhengig av tillit

– Hvis folk nå begynner å stille spørsmål ved norsk matproduksjon får ikke det bare noe å si i forhold til om forbrukerne fortsatt vil kjøpe norsk mat. Det er enda viktigere i forhold til politikerne. For landbruket er en politisk næring, som er helt avhengig av statlige overføringer. Man skal huske at forbrukerne også er velgere, sier Oddveig Storstad.

Situasjonen blir ikke bedre av at forbrukerne nå etter hennes mening også begynner å mistro tilsynsorganer som Mattilsynet.

– Folk er mer skeptisk til eksperter enn før, og når ekspertene heller ikke er enige, blir dette vanskelig, mener forskeren.