Normal

Flere trekker mot Trondheim

Forskere mener sentraliseringen i Trøndelag vil øke i årene fram mot 2040. Det kommer fram i en ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse.

Bondens Marked på Torvet i Trondheim

Sentraliseringen i og rundt Trondheim vil bare fortsette i årene som kommer. Det går fram av en ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse.

Foto: John Floan

Rapporten viser at Nord- og Sør-Trøndelag blir som motpoler å regne i den samfunnsmessige utviklingen framover. Politikk som gjør godt i nordfylket vil slå negativt ut i sør, og omvendt.

Uavhengig av virkemidler

– Den sentraliseringsutfordringen som er der fra før, vil bare fortsette uavhengig av hva politikerne gjør. Virkemidlene er ikke sterke nok til å snu dette helt rundt. De kan bare bremse utviklingen, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad som har vært med på å lage analysen av utviklingen fram mot 2040.

Det betyr at sentraliseringen rundt Trondheim trolig vil forsterke seg også de neste 25 årene. Uavhengig av virkemidlene som politikerne eventuelt velger.

Forskjellig utbytte

Merethe Storødegård

Merethe Storødegård er regiondirektør i NHO.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

– I Trøndelag har vi jo to ganske ulike fylker når det gjelder sentralitet. Fylkene vil få et veldig forskjellig utbytte av de valgene politikerne gjør, mener Bjørnstad.

Flere politikere i de to fylkene har allerede tatt til orde for å slå sammen Nord- og Sør-Trøndelag til et nytt storfylke. Dette kommer samtidig med den nye kommunereformen som også er svært aktuell.

Det er Næringslivets Hovedorganisasjon som har bestilt rapporten som skal legges fram under årskonferansen i organisasjonen 8. januar neste år.

– Dette blir jo en spennende utfordring, og rapporten vil være et godt utgangspunkt for en diskusjon i Trøndelag når fylkene nå ser nærmere på en sammenslåing, sier regiondirektør Merethe Storødegård i NHO.

– Må tenke annerledes

Dermed blir det viktig å se Trøndelag som det mangfoldet det er når man skal velge politikk og en ønsket utvikling framover. Eva Flått i Namsos Næringsforening ser mange utfordringer for den nordligste delen av Trøndelag, og distriktene som ellers ligger langt unna Trondheim.

– Trøndelag er en stor region og fra Namdalen er det stor avstand til Trondheim som blir motoren i regionen. Vi kommer utenfor grensa "ei time til by'n", og da må vi tenke annerledes. Vi har spesielt muligheter innen naturbaserte næringer, skogbruk og havbruk, mener hun.

Flått mener den nye analysen er et godt verktøy for den prosessen man nå skal gå gjennom.

– Vi må få på plass en god dokumentasjon i en tidlig fase slik at vi vet hvilke tiltak vi kan gjøre i Trøndelag. Vi har jo ulike behov i nord- og sørdelen, mener den daglige lederen i Namsos Næringsforening.

Hun er spesielt opptatt av at infrastrukturen må bli bedre i hele Trøndelag.

– Da kan vi ikke bare snakke om jernbane mellom Melhus og Steinkjer. Skal vi knytte Trøndelag mer sammen, må vi gjøre noe med infrastrukturen helt opp til Nordlandsgrensa. Det kan ikke stoppe på Steinkjer, mener Eva Flått.