Hopp til innhold

Tror morsarven gikk til å dekke narkotikagjeld

Faren til den medtiltalte 32-åringen tror sønnens morsarv på nærmere 340.000 kroner har gått til å betale narkogjeld etter det beslaglagte hasjpartiet på 9,9 kilo.

Koffert med 9,9 kilo hasj.

Faren til den medtiltalte 32-åringen sier han ikke har belegg for å si at sønnen ble truet på livet.

Foto: Sør-Trøndelag Statsadvokatembete / NRk

Faren forklarte seg mandag i Trondheim tingrett om utbetalingen av arven til sin sønn, den tiltalte 32-åringen i hasj- og utpressingssaken.

Under arveoppgjøret ble faren oppnevnt til fullmektig på vegne av sønnen.

Han sørget for at sønnen fikk utbetalt i alt 338.000 kroner i kontanter i løpet av vinteren 2009-2010.

– Husker ikke når Kristiansen ble nevnt

Akkurat som 32-åringens stefar og halvsøster kan heller ikke 32-åringens biologiske far huske å ha hørt navnet til den antatte Hells Angels-lederen i forbindelse med hva sønnen skulle bruke morsarven til.

– Navnet Leif Ivar Kristiansen ble nevnt, uten at jeg kan si når.

Likevel gjorde faren seg opp en oppfatning om at det handlet om de 9,9 kiloene hasj politiet beslagla på Støren, der sønnen var involvert.

– Jeg oppfattet sønnen min slik at ha møtte gjøre opp for seg.

– Noen måtte dekke tapet

Faren fortalte at han nok hadde tenkt at når narkotika blir beslaglagt lider noen et tap.

– Sønnen min sa ting i retningen av at han måtte gjøre opp for tapet av narkotikapartiet som ble beslaglagt av politiet.

32-åringens far har også oppfattet at sønnen var redd for sitt eget liv.

– Han sa at han var redd for å bli tatt.

Ønsket ikke å forklare seg om press mot sønnen

I sin forklaring til politiet har faren sagt at han ikke ønsket å svare på om han hadde kjennskap til at sønnen skal ha blitt utsatt for press fra Leif Ivar Kristiansen.

Faren sa også at han heller ikke ville svare på hvorfor han ikke vil svare på dette.

I retten sa han at han ikke har noe ønske om å bli part dersom det er et forhold mellom Leif Ivar Kristiansen og sønnen.

Dommeren grep inn

På dette tidspunktet hadde faren vært så tilbakeholden med å svare at dommer Rune Lium grep inn og presiserte at faren er pliktig til å svare på spørsmål om hva han visste om pengene som ble overført til Kristiansen.

– Fikk du vite at pengene skulle til Leif Ivar Kristiansen?

– Jeg fikk en forståelse av det. Jeg fikk kunnskap om hvorfor Kristiansen skulle ha pengene, og spørsmål om jeg kunne forskuttere på arven.

– Koblet du kravet om forskudd fra deg til kravet fra Kristiansen?

– Ja.

– Hvorfor?

– Jeg fikk et inntrykk av at sønnen min skyldte penger der.

– Hvorfor knytter du dette til Kristiansen?

– Det er fordi sønnen min hadde kontakt med Kristiansen.

– Hva er det som gjør at du knyttet narkogjelda til Kristiansen?

– Jeg fikk en forståelse av det, uten at jeg klarer å huske hva jeg skal henge det på.

Dommer Rune Lium oppsummerte med at han hadde oppfattet faren slik at arven skulle gå til å dekke narkotikagjeld, og at Kristiansen var involvert.

– Er dette riktig oppfattet, spurte Lium.

– Ja, svarte faren.

Følte seg ikke trygg

Aktor Per Moren Schjetne ville vite hvorfor retten må hale opplysningene ut av faren.

– Det er et mediaskapt bilde av ting vi oppfatter av verden. Her sitter jeg plutselig midt oppe i en sak som er veldig alvorlig på mange måter. Man tenker gjennom sitt.

– Føler du deg trygg?

– Ikke her jeg sitter nå.

Kjørte fra bank til bank

Ifølge faren var sønnen hele høsten etter morens død i spetember 2009 ivrig på å få ut sin del av arven, i form av penger.

Da arveoppgjøret var klart i desember skulle faren ta ut 150.000 kroner i kontanter i sin bank.

Men banken sa de ikke hadde så mye kontanter tilgjengelig. Det ville ta et par dager.

– Sønnen min ble veldig stressa over at han ikke kunne få pengene.

– Men pappa, du lovte meg penger, sa han til meg.

Faren fortalte retten hvordan han fikk hjelp av en arbeidskollega til å reise fra bank til bank å ta ut kontantene.

– Min kollega klarte å få ut 50.000 fra sin egen sparekonto, og 70.000 fra en konto i Melhusbanken. Vi var en runde for å ta ut kontanter, og klarte å samle sammen 150.000 kroner i kontanter.

– Hele beløpet ble levert kontant til sønnen min.

Betalte for varmepumpene

I tillegg til disse pengene betalte faren også penger til en varmepumpeleverandør. De skulle ha en fest i Trolla, og trengte å montere noen varmepumper.

– Han som monterte dise varmepumpene fikk penger direkte fra meg på mitt kontor til dette.

Furuholmen får bekreftet dårlig hukommelse

Forsvarer Morten Furuholmen benyttet sin utspørring av faren til nok en gang å få bekreftet at vitnet ikke kunne huske å ha hørt navnet til sin klient, Leif Ivar Kristiansen, nevnt i forbindelse med morsarven og narkotikabeslaget.

Han fikk også faren til å bekrefte at han ikke husket å ha hørt Kristiansens navn på skiftemøter med advokat Olav Hole.

– Det har vært nevnt på telefon mellom meg og Hole, sa faren.

– Jeg lurte jo på hvorfor sønnen min har sånn hastverk. Hva er trykket? Men jeg er ikke hundre prosent sikker på om det var det vi snakket om.

– Vet du hva arvepengene ble brukt til, spurte Furuholmen.

– Nei.

– Har du gjort deg noen tanker om hvordan pengene har blitt brukt?

– Nei. Jeg har ikke hatt noe belegg for å si til bekjente at min sønn ble truet på livet av Leif Ivar Kristiansen.

Siste fra Trøndelag