Tror på mer pisk og gulrot

TØI-ekspert tror prinsippet om å bruke avgift på bilkjøring til å forbedre kollektivtilbudet vil bli mer utbredt i norske byer.

Bilkø
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

I Trondheim har Arbeiderpartiet lansert en tung miljøpakke de ønsker å få gjennom i bystyret. Forslaget går ut på å øke drivstoffavgiften med 60 øre literen, sette opp to nye bomstasjoner, samt innføre parkeringsavgift på kjøpesentre.

Les også: Dyrere drivstoff i Trondheim  

Les også: Jens lovar miljømillionar

Forslaget møter sterke reaksjoner, og bensinstasjoner i Trondheim truer nå med streik.

Les mer: Truer med bensinstreik

For å belønne tiltaket vil statsminister Jens Stoltenberg tildele Trondheim mange millioner kroner dersom de gjennomfører sin miljøpakke. Både statlig belønning og avgiftsinntekter skal øremerkes å gi byen et bedre og billigere kollektivtilbud, lover Ap.

Kombinasjon kan gi resultater 

Tidligere har Transportøkonomisk Institutt (TØI) lansert en modell som sier at man først ved en dobling av drivstoffprisen vil se en vesentlig reduksjon av CO2-utslippene i transportsektoren - og at å kun satse på lavere kollektivpriser ikke er nok.

TØI er engasjert av fylkeskommunen for å bistå med på å lage et program for forbedring av kollektivtrafikken i Trondheimsregionen. Men de vil ikke spekulere i hva slags effekt denne pakken vil kunne få i trønderbyen.

Forskningsleder Gustav Nielsen ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) sier til NRK at man erfaringsvis ser at bensinprisen påvirker bilkjøringen, men at en avgift på 60 øre pr liter bare vil gi marginalt mindre bilkjøring.

- Men situasjonen er annerledes i Trondheims-forslaget, hvor det er både pisk og gulrot inne i bildet. Det er gjerne en slik kombinasjon som kan være med på å endre adferden. Er det sånn at kollektivtilbudet blir vesentlig bedre, trengs det ikke så stor prisøkning for at folk skal la bilen stå. Og spesielt i byene kan effekten på bilkøene i rushtrafikken bli ganske stor dersom folk velger kollektivtransport i stedet for bil i den perioden, sier han.

Tror tiltaket vil spre seg

- Tror du ordningen i Trondheim satser på vil spre seg til å gjelde også flere deler av landet?

- Ja, jeg tror prinsippet om å bruke avgift på bilkjøring til å forbedre kollektivtilbudet vil bli mer utbredt i norske byer. For å følge opp klimaforliket i Stortinget må det nok tas i bruk pisk og gulrot for å lokke befolkningen over i en mer miljøvennlig retning. Der forholdene ligger til rette for det, kan også andre steder få liknende tiltak som foreslått i Trondheim, men hele veien må det tilpasses lokale forhold, sier TØI-eksperten.

- Ap-leder Rune Olsø i Trondheim mener dette er ”det mest radikale og offensive utslippet i miljøpolitikken noensinne”. Er du enig?

- Tja, det som er nytt her er innføring av parkeringsavgift på kjøpesentre, og det er vel noe Stortinget først må si ja til før det kan innføres. Men økt lokal bensinavgift er ikke noe nytt, det har de lenge hatt i Tromsø.