NRK Meny
Normal

Tror ikke ansatte mangler etisk forståelse

Fire av seks saker med intern varsling i Trondheim kommune, omhandler mulige brudd på etiske regler.

Elin Rognes Solbu

Kommunaldirektør Elin Rognes Solbu, mener Trondheim kommune har gode varslingsrutiner for korrupsjonsproblematikk, og at situasjonen neppe er skiller seg veldig fra samfunnet for øvrig.

Foto: Morten Karlsen / NRK

Helge Kvamme

Korrupsjonsjeger Helge Kvamme, sier man ser en utvikling i det offentlige som går mot en bestikkelseskultur det er viktig å ta tak i.

Foto: NRK

I forrige uke omtalte NRK korrupsjonsjeger Helge Kvamme, som mener at korrupsjon brer om seg i det offentlige.

– Jeg tror det er et område hvor vi må forvente mørketall og vi ser en utvikling som går mot en bestikkelseskultur som det er viktig å ta tak i, sa Kvamme.

Med sine 13.000 ansatte, erkjenner Trondheim kommune at det finnes en risiko for korrupsjon også der.

Med bakgrunn i det, har NRK har bedt om innsyn i 16 varsler som er mottatt av varslingssekretariatet i 2015. Innsyn ble innvilget i seks av disse.

Av de 10 varslene det ikke gis innsyn i, sier Trondheim kommune at tre er trukket av varsleren, én omhandla ikke Trondheim kommune, og seks er unntatt fordi de ifølge kommunen handler om personalsaker.

Det er gitt innsyn i følgende varsler:

  • Økonomiske misligheter

Bruk av brukers bankkort.

I denne saken skal en ansatt ved en enhet ha brukt brukers minibankkort til å kjøpe snus, uten at brukeren selv bruker snus. Kvittering er bevismateriale.

  • Brudd på etiske retningslinjer

Foredrag utenom arbeidstid og salg av egen bok.

To kommuneansatte holdt foredrag og presenterte seg som kommuneansatte. Presentasjonen bar, ifølge varsler, ikke preg av å være i kommunens regi. Boka ble også solgt ved slutten av eventet.

  • Brudd på etiske retningslinjer

Habilitet.

En kvinnelig leder ansetter en bekjent fra et tidligere nært arbeidsforhold i en stilling som ikke ble utlyst.

  • Brudd på etiske retningslinjer

Privat firma som selger tjenester til kommunens brukere.

En ansatt ved en kommunal enhet driver et firma som tilbyr tjenester. En leder i enheten har varslet at den ansatte tar med enhetens brukere til privat sted, og tar betalt for tjenestene gjennom eget firma.

  • Brudd på etiske retningslinjer

Hotell utenfor rammeavtale og foreleser som er nær bekjent.

Det ble benyttet ekstern foreleser under en samling, og det ble hevdet at denne var ei nær venninne av en ansatt på enheten. Det ble ikke sett på andre tilbydere.

  • Arbeidsmiljø

Boning av gulv.

Denne saken gjelder arbeidsmiljø ved en av kommunens enheter. Det ble klaget inn at en pågående bonerunde på gulv hadde pågått i to uker og var svært forstyrrende for ansatte i åpent kontorlandskap.

Gjenspeiler samfunnet

Kommunaldirektør Eli Rognes Solbu i Trondheim kommune, tror ikke kommunens ansatte har et generelt problem med etisk forståelse.

– Jeg tror ikke det er annerledes i Trondheim kommune enn andre deler av samfunnet. Men på grunn av vårt oppdrag er det viktig at vi er redelig og ordentlige, presiserer hun.

– Hva tenker du om varslene vi har innsyn i, og at flere av de omhandler brudd på etiske retningslinjer?

– Vi har oppfordra veldig til å varsle, og det å varsle trygt. Og når vi har fokus på etiske retningslinjer, kommer det naturligvis frem saker, sier hun, og påkeper viktigheten av rettssikkerhet også for den som blir varsla på.

Har kommunen et korrupsjonsproblem?

– Det har jeg ingen grunn til å si. Jeg har ingen grunn til å tro at vi har et stort problem, men vi må likevel være årvåkne.