Hopp til innhold

Tror det er Olav Tryggvasons kirke

Professor Axel Christophersen er overbevist om at arkeologene har funnet Olav Tryggvasons kirke utenfor Folkebiblioteket i Trondheim.

Klemenskirke

Arkeologene har funnet restene etter fire trekirker i Trondheim sentrum. Dette er den tredje kirka som ble funnet. Fremst: Reidar Øiangen, til høyre: Nina E. Valstrand. Bakerst til venstre: Tore Schjølberg, bakerst til høyre: Kristoffer E. Grini.

Foto: Anna K. Wändahl / NIKU

 Axel Christophersen

Professor Axel Christophersen tror arkeologene har funnet Olav Tryggvasons kirke.

Foto: Morten Andersen / NRK

Arkeologene har den siste tiden funnet restene etter fire trekirker i Trondheim sentrum. I det siste er det funnet to nye kirker under Klemenskirka på Peter Egges plass ved Folkebiblioteket. Den eldste kan være fra tidlig på 1000-tallet.

– Spektakulære

Axel Christophersen er professor i arkeologi ved NTNU Vitenskapsmuseet, og synes funnene er spektakulære.

– De nye arkeologiske funnene i Trondheim vil gi oss helt ny informasjon om hvordan kristninga av Norge foregikk. Dette er jo noen av de eldste kirkene i landet, sier han til NRK.

Arkeologene har altså funnet restene av fire kirker som ble bygd oppå hverandre etter hvert som de brant ned. Utgravingene viser at kirkene ligger innerst i det som var en vik på 1000-tallet. Stedet er trolig Snorre-sagaens Skipakrok, der Olav Tryggvason etablerte byen.

– Jeg er overbevist om at den eldste er Olav Tryggvasons første klemenskirke, sier Christophersen.

Håper på mer

Olav Tryggvason på Torvet i Trondheim

Olav Tryggvason regnes som Trondheims grunnlegger, og ruver høyt på sokkelen i byens sentrum.

Foto: Øyvind Blomstereng

Arkeologene skal grave på tomta fram til 14. juli og tror det kan ligge enda mer under de fire kirkene.

– Det tror jeg også, men jeg tror ikke det ligger enda en kirke under der, nei, sier professoren.

– Kirkene er fra en skjellsettende fase i eldre norsk historie. Dette handler om hvordan Norge ble bygd som et sosialt, kulturelt og økonomisk fellesskap, mener han.

– Her får vi faktisk kunnskap rundt den tida Olav Haraldsson falt på Stiklestad, og til sønnen Magnus den gode ble satt på tronen, sier Axel Christophersen.

Klemenskirke

Arkeolog Karen Ørbog Oftedal graver ut barnekister fra den tredje kirka.

Foto: Anna K. Wändahl / NIKU