Trondsletten består

Trondsletten Habiliteringssenter for funksjonshemmede barn i Sør-Trøndelag ser ut til å bestå.

- I disse timer har St.Olav et utspill om at de ikke vil halvere eller legge ned Trondsletten. Med utgangspunkt i jobbingen med saken velger de å ikke gå videre med det, sa styreleder Kolbjørn Almlid under styremøtet i Helse Midt-Norge i ettermiddag.

Men styret ved St.Olavs Hospital sier at de likevel vil gjennomføre en effektivitetsvurdering av Trondsletten.

Det blir mer om denne saken i NRK Midtnytt klokken 18.40.