Trondhjems Skibsverft og Linjeakevitt

Trondhjems Skibsverft ble opprettet tidlig på 1700-tallet, og overtatt av Henrik Meincke og Catharina Meincke Lysholm i 1779. De dannet et rederi, og rekvirerte straks et nytt skip. De skulle drive handel ute i verden med sine produkter, blant annet potetsprit.

«Trondhjems Prøve»
Foto: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Briggen fikk navnet «Trondhjems Prøve», og i 1806 ble det bestemt at den skulle til Batavia (Indonesia). I lasten var det flere fat potetsprit, klippfisk, tørrfisk og andre varer. I Batavia (Indonesia) ble det byttet varer, men spriten ble med tilbake til Trondheim. Da tønnene ble åpnet, viste det seg at spriten hadde gjennomgått en forvandling. Linjeakevitten var født.

Hør historien om Trondhjems Skibsverft og Linjeakevitt, grunnlaget for den moderne linjeakevitten.

Video fra Trøndelag

I 2016 har det vært nesten 10 000 viltpåkjørsler. 1/4 av dem skjer i Trøndelag.
Fikk heder for sitt arbeid med mangfold og inkludering.
Etter år med hus-okkupasjoner og ungdomsopprør ble Svartlamoen boligstiftelse til, etter våpenhvile med Trondheim kommune. 
Det er faktisk 15 år siden kampen sto om det gamle arbeider-boligstrøket.