– Jeg er rysta og skuffa

Flere politikere rysta over hvor dårlig skolen og kommunen har håndtert saken hvor flere barn er blitt utsatt for vold, krenkelser og seksualisert adferd.

Yngve Brox

Kommunalråd Yngve Brox (H) er ikke fornøyd med måten skolen og kommunen håndterte saken da de fikk vite om de alvorlige problemene ved barneskolen.

Foto: Hege Tøndel Jonli / NRK

– Jeg er rysta over at ledelsen ved en skole ikke har visst hvordan man skal håndtere utfordringene ved skolen. De har ikke sørga for at lærerne visste hva de skulle gjøre og at den administrative ledelsen i Trondheim kommune ikke har sørga for at lovverket, og hvordan det skal håndteres, har vært godt nok kjent på skolen. Jeg er rysta, overraska og skuffa over det jeg har hørt i dag, sier kommunalråd Yngve Brox (H)

Rådmannen i kommunen la under dagens formannskapsmøte fram en rapport som er laga av Oppvekstkontoret i kommunen etter at det ble kjent at flere elever ved en barneskole i Trondheim er blitt utsatt for grove krenkelser både på og utenfor skolen.

I rapporten kommer det fram at skolen har brutt opplæringsloven på flere områder.

– Dette handler om at ungene våre skal være trygge på skolen. Uheldige ting kan skje, men det skal avdekkes og håndteres. Våre barn skal være trygg på skolen. Når man ikke har rutinene på plass, og ikke etterlever lovverket, så betyr at alvorlige forhold kan skje på skolen uten at det blir avdekka og stoppa, sier Brox.

– Ledelsesproblem

I rapporten kommer det fram at flere foreldre har meldt ifra om bekymringer de hadde ved miljøet på den aktuelle skolen. Disse bekymringsmeldingene er ikke blitt godt nok fulgt opp av skolen.

Opplæringsdirektøren skriver blant annet at dersom det ikke forelå en skriftlig bekymringsmelding, så ble ikke meldingene fulgt opp.

– Når opplæringsloven ikke blir fulgt opp på tilstrekkeligvis fra skolen sin side, at oppfølging av hva foreldrene har meldt inn, og ikke minst at man ikke har fulgt opp barna godt nok, så er det veldig, veldig alvorlig, sier varaordfører Hilde Opoku (MDG)

– Mye fokus på dette

I rapporten får ledelsen kritikk for å ikke vite hvordan man skal håndtere slike saker og kommunen for kritikk for å ikke ha gjort lovverket og håndteringen av det godt nok kjent på skolen.

– Vi har hatt så mye fokus på det psykososiale miljøet i skolen, så burde vi aldri kommet dit at en skole var så dårlig stelt som vi hører om i dag, sier Opoku.

Hun håper nå at kunnskapsnivået om hvordan man skal håndtere slike saker er bedre på de andre skolene i byen.

– Nå skal vi undersøke alle skolene grundig. Dette er helt uakseptabelt og viss det kommer fram flere slike tilfeller, så er det desto alvorligere, men vi håper nå at dette er såpass godt innarbeidet i de andre skolene at vi ikke får en rapport om at dette skjer flere steder, sier Opoku.