NRK Meny
Normal

Trondheimsbudsjett som svir

2010 blir et tøft år for Trondheim kommune. Budsjettsmellen fra 2008 fører til at kommunen må spare 178 millioner kroner neste år.

Trondheim rådhus
Foto: NRK

Det er nødvendig for at Trondheim skal unngå å bli satt under statlig økonomisk administrasjon.

Når rådmann Snorre Glørstad legger frem sitt forslag til budsjett for 2010, blir det med flere upopulære tiltak.

Pluss og minus

Kommunen får bare fire millioner kroner i økte inntekter neste år. Samtidig får Trondheim kommune økte utgifter på 235 kroner. Økt befolkningsvekst koster penger, forteller rådmannen.

Les: Befolkningsveksten vil koste

Dette skal dekkes inn ved å gjennomføre flere innstrammingstiltak som ble vedtatt i år.

Kommunen regner med å spare inn 178 millioner kroner neste år.

Kutt i barnevernet

Til tross for at regjeringen lovte 400 nye stillinger på landsbasis innen barnevernet, reduserer Trondheim kommune bevilgningene til dette området. Det blir ingen flere ansatte i barnevernet i Trondheim.

Det blir også reduserte bevilgninger på flere områder innen kommunens barne-og familietjenester.

Les: Færre ressurser til barne- og familietjenesten

Eldreomsorg på vent

Til tross for at det stadig blir flere eldre som tilsier et årlig behov på mellom 15 og 20 nye heldøgnsplaser for eldre, blir det ikke flere plasser neste år. I følge Glørstad kan det først i 2011 bli aktuelt å satse videre på den vedtatte eldreplanene.

Les: Ikke funnet rom til de eldre

Sparer inn lærere

Rådmannen foreslår redusert lærertetthet for å spare penger i skolesektoren. I kommuneplanen for de tre neste årene er det planlagt å spare 13 millioner kroner på skolenedlegginger i løpet av neste år.

Rådmannen foreslår å legge ned én skole fra neste høst og omorganisere to 1-10-skoler til barneskoler.

Les: Flere skoletimer – færre lærere

Glørstad mener også at satsene på Kulturskolen bør økes i takt med vanlig lønns- og prisvekst neste år.

Byggingen av en ny skole på Åsveien i Trondheim skal starte i 2012. Det foreslår rådmannen i sitt budsjettforslag. Skolen vil bli bygget med idrettshall. Det har i mange år vært usikkerhet om når kommunen får råd til å bygge ny skole på Åsveien.

Barnehagene

Trondheim kommune har vært regjeringens utstillingsvindu når det gjelder å oppfylle full barnehagedekning.

Neste år vil bare barn som har fylt ett år innen utgangen av august få tilbud om plass i barnehagene.

Mangelfull statlig finansiering av barnehageutbyggingen og forventet vekst i barnetall, et er årsaken til at de minste ikke lenger vil være garantert plass.

Litt pluss

Trondheim skal ikke lenger ligge under statens satser i sosialhjelp. Driftsbudsjettet økes med nær åtte millioner kroner, slik at sosialhjelpsmottakere får penger etter statens satser.

Kommunen skal bruke seks millioner kroner mer til veivedlikehold neste år. Sist vinter haglet kritikken etter at innsparinger førte til ufremkommelige veier.

Les: Flere kroner til vinterdrift

Video fra Trøndelag

Lørdagens forestilling ved Kystens arv regnet nesten bort
Foto: Tom Modell Alte
Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal