Hopp til innhold

Trondheim trosser FHIs anbefalinger: Åpner for mer idrett og kultur

Trondheim kommune vil åpne for innendørs kultur- og idrettsaktiviteter også for voksne. Kan øke risikoen for smitteutbrudd, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Trondheim Spektrum - dronebilde sommeren 2019

TRONDHEIM SPEKTRUM: Mye kultur og idrett foregår i denne hallen. Nå vil kommunen åpne for enda mer.

Foto: Roger Myren / NRK Luftfoto

Til tross for at FHI ikke anbefaler innendørs kultur- og idrettaktivitet for personer over 19 år, ønsker altså Trondheim å åpne for dette.

Kultur- og idrettsdirektør i kommunen, Ola By Rise, er klar på at dette forutsetter at man klarer å overholde tometersregelen. Det betyr at for eksempel kontaktsporter som fotball og håndball må tilpasse treningene sine.

Det er heller ikke tillatt med mer enn 20 deltakere i alle aktiviteter.

Ved for eksempel korps og kor med flere antall deltakere, må de deles opp i mindre grupper.

Om reglene ikke følges, vil det bli stengt for aktivitetene igjen.

– Dette er en tillit vi viser innbyggerne våre. Jeg forventer at tilliten ikke misbrukes, sier By Rise i en pressemelding.

Står i en spagat

Årsaken til tiltaksletten er at smittetallene har vært lave over tid i Trondheim. Tidligere denne uken valgte også formannskapet å oppheve munnbindpåbudet på offentlige steder.

Dette skjer samtidig som det er en økende smittetrend i landet, og flere kommuner har innført strengere restriksjoner.

Også i Trondheim er det pågående utbrudd, og senest fredag ble det påvist to nye tilfeller med mutert virus.

Ola By Rise, kommunalråd Trondheim

VIKTIG FOR FOLKEHELSA: Kultur- og idrettsdirektør i Trondheim kommune, Ola By Rise, mener en åpning innenfor idrett og kultur er viktig for livskvalitet og folkehelse.

Foto: Morten Andersen/NRK

By Rise understreker at politikerne i kommunen har bestemt at de i større grad vil gjøre vurderinger ut fra lokale smitteforhold. Derfor velger de nå å lempe på tiltakene, fordi smittetallene totalt sett ikke er veldig høye og de har god kontroll på smitteveiene.

– Det norske samfunnet står i en liten spagat, og da er det viktig å klare å vurdere smittesituasjonen lokalt, sier han til NRK.

– Vi ønsker å legge til rette for aktivitet og livskvalitet i hverdagen, og normalisere der vi kan. Men om dette fører til økte smittetall eller situasjonen endrer seg i kommunen, er veien kort til å stenge ned igjen.

Kan øke risikoen

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, påpeker at det er større risiko forbundet med ansamlinger innendørs, og sier at sannsynligheten for smitteutbrudd kan øke noe ved en slik gjenåpning.

– Vi har sett flere eksempler på at god avstand og håndhygiene ikke er nok til å hindre smittehendelser, sier han.

Samtidig vil en antallsbegrensning på 20 personer og det å ha aktivitet i store og godt ventilerte lokaler, redusere risikoen.

Ifølge Nakstad avhenger mye av i hvilken grad man har kontroll på smittekjeder og den generelle smittesituasjonen i kommunen. Men selv om det er lave smittetall akkurat nå, er det viktig å følge med utviklingen nøye, understreker han.

– Situasjonen er veldig ulik i ulike deler av landet, men den kan også endre seg på svært kort tid.

dbQpXFK

MÅ FØLGE MED: Situasjonen kan endre seg fort, påpeker assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Smittevern hele veien

Kultur- og idrettsdirektør i Trondheim Ola By Rise legger som premiss for gjenåpningen, at folk er flinke til å overholde smittevernregler både før, under og etter aktivitet.

Han oppfordrer folk til å unngå tett sosialt samvær og samkjøring knyttet til aktiviteten.

– Ikke la dem du deltar i felles aktivitet med, bli dine nærkontakter, sier han.

– Vi har fortsatt smitte i Trondheim. Hvis ikke aktivitetene gjennomføres på en god og forsvarlig måte, må vi gjøre endringer igjen.