NRK Meny
Normal

Trondheim skal bli Nordens beste studentby

I det 2015 ble 2016 og nyttårsrakettene lagde show på himmelen, ble NTNU Norges største universitet. Her er svarene på hva det betyr for studenter, ansatte og Norge for øvrig.

Snart er det igjen klart for immatrikluering av nye studenter i Trondheim.

Nye NTNU så dagens lys 1. januar 2016. Resultatet av sammenslåingen mellom NTNU og høgskolene i Trondheim, Gjøvik og Ålesund er Norges største universitet.

Foto: Teknisk ukeblad

Høgskolen i Trondheim, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund eksisterer ikke lenger.

De er nå deler av nye NTNU, og bidrar til at universitetet går fra 24.000 til 39.000 studenter.

Prorektor Berit Johanne Kjeldstad og dekan Anne Kristine Børresen svarer på noen av de viktigste fusjonsspørsmålene.

Endringer i studieprogrammer

  • Hva betyr fusjonen for studentene?

Kjeldstad: – De som allerede er NTNU-studenter vil ikke merke så mye i hverdagen. De fortsetter i samme miljø, med samme lærere og samme fag. Forskjellene for dem som har gått ved høgskolene er først og fremst at skolen får nytt navn og er blitt universitet. De vil fortsette med samme fag på det samme stedet – i alle fall i 2016. Men på vitnemålet vil det stå at de er uteksaminert fra NTNU.

Skal studier legges ned?

Kjeldstad: – Det vil bli endringer i ulike studieprogrammer, men antakelig ikke før i 2017. Noen studier vil kanskje slås sammen.

Studenter tar eksamen

I dag er det 39.000 NTNU-studenter. De som tidligere har gått på høgskoler vil trolig få en fordel etter fusjonen, i og med at de får vitnemål fra universitet.

Foto: Johan Røed/CC-BY-SA-NC

Fordel for utenlandsstudier

  • Er vitnemål fra NTNU bedre ansett enn det høgskolevitnemål har vært?

Kjeldstad: – Høgskolene som NTNU fusjonerer med har hatt rykte på seg for høy kvalitet. Det at studentene nå får vitnemål fra universitet kan ha noe å si, for eksempel hvis de skal studere i utlandet.

Også Nord universitet så dagens lys 1. januar.

  • Hva betyr fusjonen for ansatte?

Børresen: – NTNU-ansatte vil få mange nye kolleger å samarbeide med for å utvikle bedre studietilbud. Noen vil få nye forskningskolleger. Mange som tidligere var høgskoleansatt blir en del av et større fagmiljø og sterkere forskningskultur.

  • Må ansatte flytte?

Børresen: – Det er ikke avklart ennå. Styret skal i bestemme organiseringen av nye NTNU i februar. Mest sannsynlig skal ingen skifte arbeidssted i 2016.

Nordens beste studentby

  • Hva betyr fusjonen for NTNUs renommé?

Kjeldstad: – Fusjonen vil heve renommeet på grunn av bredden og variasjonen i studietilbud, og forskningskvalitet på internasjonalt nivå. Fagmiljøene som tidligere var ved høgskoler vil merke at det å være en del av NTNU forplikter og gir høyere status.

  • Hva betyr fusjonen for Trondheim?

Kjeldstad: – Trondheim er en viktig studentby. Målet er å bli Nordens beste. Vi konkurrerer med byer i Sverige, Finland og Danmark. Fusjonen var et must i konkurransen. Det er vanskelig å bli best når byen har flere studieinstitusjoner. Jeg håper vi er Nordens beste studentby om ti år – kanskje fem år.

Oktoberfest i Trondheim

Fusjonen er ifølge prorektor Berit Johanne Kjeldstad et stort skritt på vei for at Trondheim blir Nordens beste studentby. Bildet er tatt under den årlige Oktoberfesten for studentene i Trondheim.

Foto: Joar Elgåen / NRK
  • Hva vil nye NTNU bety for Norge?

Børresen: – NTNU vil bli bedre til å løse et viktig samfunnsoppdrag: Å rekruttere flere og bedre studenter som skal utdannes til samfunnet. Dette vil Norge merke.