Skal bli beste miljøby

I løpet av 15 år skal Trondheim bli best i landet på miljø.

Trondheim sentrum
Foto: Håvard Zeiner / NRK

Det er ambisiøse mål Trondheim kommune nå har iverksatt. I løpet av 15 år skal Trondheim bli best i landet på miljø, og det er spesielt biltrafikken som skal reduseres.

Rita Ottervik

Ordfører Rita Ottervik håper man kan komme raskt i gang med å gjøre Trondheim til en mer miljøvennlig by.

Foto: Morten Andersen / NRK

Pakken har en prislapp på 5.8 milliarder, der Staten må ta en betydelig del av regninga.

- Det er et handlekraftig flertall som har utarbeidet dette, og sammen med statlige bidrag kan vi komme raskt i gang, sier ordfører Rita Ottervik i Trondheim.

Bedre trafikkflyt

CO2 utslippene skal reduseres med minst 20 prosent. Hyppigere avganger og raskere framkommelighet skal øke antallet reisende med kollektivtrafikken. Veinettet skal prioriteres og med det kommer en omfattende innkrevingspakke for bilistene.

- Ny bro på Sluppen og tunnel til Munkvoll skal gjøre E6 sør bedre, men også føre til at bussen går raskere og oftere, sier Ottervik.

Miljøbiler blir premiert

Det skal bli vanskeligere å parkere og de som kjører hybrid elle elektrisk skal premieres gjennom blant annet enkel parkering. Andre må finne seg i et nytt avgiftshopp på bensin og diesel. Og de seks partiene jubler over det som er blitt en historisk miljøpakke.

- Dette er veldig viktig. Nå har det stått i stampe i mange år. Dette forliket markerer det første steget videre, sier Elin Kvikshaug Berntsen i SV.

- Ikke et miljøtiltak

Yngve Brox

Høyres Yngve Brox mener drivstoffavgiften ikke er et miljøtiltak.

Foto: Ståle Yttrehus / NRK

Høyre vil ikke være med i forliket fordi de mener drivstoffavgiften bare er en ren skatt på innbyggerne i Trondheim.

- Dette er ikke et miljøtiltak, og er noe vi i Høyre ikke kan være med på, sier Yngve Brox.

Inntektektene fra økt bensinpris og bompenger gir 60 millioner kroner mer til kollektivtrafikk hvert år de neste 15 årene.

Det blir også flere nye veier, gang- og sykkelstier samt andre trafikksikkerhetstiltak.

Blir det bedre miljø i Trondheim av dette? Diskutér her!