Trondheim Pride med rekorddeltakelse

Aldri har så mange deltatt i Trondheim Pride. Arrangørene mener så mange som 3500 personer samlet seg på torget etter paraden i dag.

Trondheim pride 2016

Det var fargerikt i Trondheim sentrum i dag under Trondheim Pride-paraden.

Foto: Malin Sveinsdotter Lystad / NRK

– Vi er kjempefornøyd med oppslutningen som er den beste noensinne for oss.

Det sier en entusiastisk leder for Trondheim Pride, Sverre Ohlgren.

Sverre Ohlgren

Sverre Ohlgren liker at oppslutninga om Trondheim Pride øker for hvert år.

Foto: Privat

Aksept og forståelse

Målet for Trondheim Pride er å skape en trygg og inkluderende møteplass for LHBTI-personer, som er lesbiske, homofile, bifile, intersexog transpersoner.

– Vi er en arena for mangfold, et sted der folk kan være den de er. Og vi ønsker å vise at vi er som andre, det går jo ikke an å se på oss om vi er det ene eller andre, sier Ohlgren.

Pride ønsker også å synliggjøre bredden i miljøet og bidra til økt forståelse og inkludering.

Tradisjon

Trondheim pride 2016

Stor oppslutning om avslutningsparaden under Trondheim Pride.

Foto: Malin Sveinsdotter Lystad / NRK

Trondheim Pride har vært arrangert årlig i snart 20 år, og Ohlgren er glad for å kunne rapportere om fullt hus alle dager under årets arrangement som har gått over en uke.

Det har vært både aktivitetsdag, gudstjeneste, filmkveld, kurs, debatter og fester.

– Vi har hatt 50–60 stykker på alle debattmøtene, og også de andre arrangementene har vært veldig godt besøkt.

Trakassering

– Hovedparolen vår i år var solidaritet, på tvers av både kjønnsidentitet, hudfarge, religion og hele pakken, sier lederen for Trondheim Pride, Sverre Ohlgren

Hvorfor er det behov for festivalen?

Trondheim pride 2016
Foto: Malin Sveinsdotter Lystad / NRK

– Så lenge folk blir trakassert, enten det er på arbeidsplassen eller andre steder i det daglige, er det behov for oss. Vi ønsker også å vise solidaritet med mennesker i andre land som ikke kan stå fram så åpent som oss.

Mer akseptert.

Ohlgren synes å merke en mer positiv holdning til festivalen for hvert år.

– Det er flere og flere som melder seg og vil bidra, både næringsliv og enkeltpersoner. Heldigvis er Trondheim en trygg og god plass for LHBTI-personer, avslutter Ohlgren.