Slik skal hvem som helst bli byplanlegger i Trondheim

Du skal ikke behøve å bli politiker eller arkitekt for å være med på å forme Trondheim i tiden som kommer.

Prosjektleder Tove Hellem håper at hun får gode innspill til hvordan Trondheim kan utvikles

ALLE KAN VÆRE BYPLANLEGGER: Tove Hellem i Trondheim kommune mener at innbyggere har rett til å være med på å bestemme hvordan byen deres skal bygges og formes.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Trondheim kommune har lansert et helt nytt verktøy med én hovedhensikt:

Å la de snaut 200.000 innbyggerne ta større del i planleggingen og utviklingen av byen.

– Hvis folk ikke engasjerer seg i byutvikling, blir noen få sittende og bestemme hvordan byen skal være. Det er ikke riktig, sier Tove Hellem.

Mindre brev, bry og byråkrati

Hun er prosjektleder for byutvikling ved byplankontoret i Trondheim kommune, og har stått i spissen for et kartverktøy som ble lansert i forrige uke.

Kartet gjør det mulig for hvem som helst å legge inn forslag til hva som bør forandres i byrommene og langs veinettet fra nord til sør, øst til vest.

– Mange innbyggere er veldig engasjerte. Men det har ikke alltid vært lett å være med å påvirke. Det nye kartet er enkelt – et lavterskeltilbud. Du trenger ikke å logge inn eller å si hvem du er, forklarer Hellem.

Hvem som helst kan legge inn forslag. I tillegg kan alle klikke seg gjennom forslagene som er kommet inn. Det er faktisk en god del av dem allerede.

Hogst av trær og utendørs gym

«Varmekabler i fortau», skriver en person om et sted øst i Trondheim.

«Værbeskyttelse for busspassasjerer på holdeplassene i Olav Tryggvasons gate», skriver en annen.

«Hugg trær! Trær vokser inn i gatelys», skriver en tredje om en veistrekning vest i byen.

Andre etterlyser alt fra utendørs gym og vann i fontene, til montering av speil for å øke trafikksikkerheten.

Banken av forslag vil kunne brukes av offentlige så vel som private utviklere.

– I tillegg vil den være til god hjelp for politikerne, sier Hellem.

Men, hvor sannsynlig er det at de med makt hører på folket og gjør det som foreslås?

– Vi eier byen sammen

Ingenting kan loves, påpeker Hellem.

– Alt koster. Det må vi ta hensyn til. Men noe kan lett gjennomføres. Hvis mange foreslår det samme, er sjansen større for at noe gjøres.

Ferhat Güven (Ap) leder byutviklingskomiteen i Trondheim. Han sier de vil ta folks innspill på alvor.

– Dette er definitivt et godt verktøy for oss politikere. Vi vil vite hva folk er opptatte av – vi er tross alt valgt inn av folket. Det skal bare mangle at de får bli med på å bestemme hva vi skal behandle og hvordan vi skal følge opp sakene, sier Güven.

Han håper innbyggerne har tillit til at politikerne vil bruke banken av innspill.

Innspillskartet til Trondheim kommune skal være enkelt å bruke

ENKEL: Den nye kartløsningen skal være så lett å bruke at hvem som helst kan bruke den. Her har en person foreslått mer urban hage i en av Trondheims bydeler.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Nå jobber kommunen med å spre kartet, slik at så mange som mulig velger å bidra.

– For det er helt klart at byen må bli finere, smartere, mer attraktiv og mer miljøvennlig enn den er i dag. Vi eier byen sammen. Da må vi også utvikle den sammen, sier Tove Hellem.

Hun ser ikke bort ifra at andre kommuner vil ta etter.

– Vi er allerede blitt kontaktet av andre som vil gjøre det samme, sier hun.