NRK Meny
Normal

Trondheim kommune tapte plasthall-sak

Trondheim kommune vant ikke frem med erstatningskravet mot leverandøren av Leangen plasthall. I stedet må kommunen betale saksomkostninger på 137.000 kroner.

Plashallen på Leangen

Sør-Trøndelag tingrett finner at ScandiHall Scandinavia AS ikke forsettlig eller grov uaktsomt har levert et mangelfullt produkt med plasthallen på Leangen.

Foto: Morten Andersen / NRK

Kommunen gikk til sak etter problemer med hallen, som kostet over 20 millioner kroner. Nå har Sør-Trøndelag tingrett frifunnet leverandøren ScandiHall Scandinavia AS.

Hallen måtte sikres og repareres for over en halv million kroner etter ekstremværet Dagmars herjinger i jula 2011.

Det har vært en rekke problemer med hallen, som har vært stengt flere ganger.

Krevde heving

Trondheim kommune krevde å få heve kontrakten for hallen. Subsidiært krevde kommunen prisavslag og erstatning.

Scandihall Scandinavia AS mente at kommunen hadde reklamert for sent, og dermed hadde tapt retten til å klage. Kommunen har ikke oppfylt hevingsvilkårene etter kontrakten, ifølge Scandihall.

Ikke forsettlig eller grovt uaktsomt

Tingretten finner at ScandiHall, et firma i Svelvik, ikke forsettlig eller grov uaktsomt har levert et mangelfullt produkt.

Ekstremværet Dagmar må få en del av skylden, men ikke hele skylden alene, for at isoleringen i hallen røk, mener tingretten.

Plashallen på Leangen

Det har vært mange problemer med plasthallen på Leangen.

Foto: Morten Andersen / NRK

«Naturlige fysikklover bør tilsi at trykket i hallen ikke blir holdt konstant, uavhengig av vær og vind. Ved sterke vinder trengs det naturlig et høyere trykk innenfra, for å holde de konstruksjonsløse membrandukene på plass. Når værmeldingene varsler storm, må opptrykket oppjusteres.», heter det i dommen.

Tingretten viser videre til en rapport fra 2013, som konkluderte med at skadene hadde oppstått som følge av for mye bevegelse i hallen ved sterk vind, grunnet et for lavt trykk i hallen.

– Akkurat fått dommen

Trondheim kommune har ikke rukket å se på dommen foreløpig:

– Nå har vi akkurat mottatt dommen, og vi har ikke fått tid til å studere den eller rettens premisser for dommen, forteller finansdirektør Olaf Løberg.

– Spørsmålet om anke eller ikke må vi vurdere på et senere tidspunkt, når vi har fått studert dommen og drøftet premissene for den med våre advokater, forteller Løberg.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
F-35 flyr over Ørland hovedflystasjon
I Storlidalen i Oppdal er de allerede i gang med å lage skiløyper.