NRK Meny
Normal

Trondheim kommune tapte plasthall-sak

Trondheim kommune vant ikke frem med erstatningskravet mot leverandøren av Leangen plasthall. I stedet må kommunen betale saksomkostninger på 137.000 kroner.

Plashallen på Leangen

Sør-Trøndelag tingrett finner at ScandiHall Scandinavia AS ikke forsettlig eller grov uaktsomt har levert et mangelfullt produkt med plasthallen på Leangen.

Foto: Morten Andersen / NRK

Kommunen gikk til sak etter problemer med hallen, som kostet over 20 millioner kroner. Nå har Sør-Trøndelag tingrett frifunnet leverandøren ScandiHall Scandinavia AS.

Hallen måtte sikres og repareres for over en halv million kroner etter ekstremværet Dagmars herjinger i jula 2011.

Det har vært en rekke problemer med hallen, som har vært stengt flere ganger.

Krevde heving

Trondheim kommune krevde å få heve kontrakten for hallen. Subsidiært krevde kommunen prisavslag og erstatning.

Scandihall Scandinavia AS mente at kommunen hadde reklamert for sent, og dermed hadde tapt retten til å klage. Kommunen har ikke oppfylt hevingsvilkårene etter kontrakten, ifølge Scandihall.

Ikke forsettlig eller grovt uaktsomt

Tingretten finner at ScandiHall, et firma i Svelvik, ikke forsettlig eller grov uaktsomt har levert et mangelfullt produkt.

Ekstremværet Dagmar må få en del av skylden, men ikke hele skylden alene, for at isoleringen i hallen røk, mener tingretten.

Plashallen på Leangen

Det har vært mange problemer med plasthallen på Leangen.

Foto: Morten Andersen / NRK

«Naturlige fysikklover bør tilsi at trykket i hallen ikke blir holdt konstant, uavhengig av vær og vind. Ved sterke vinder trengs det naturlig et høyere trykk innenfra, for å holde de konstruksjonsløse membrandukene på plass. Når værmeldingene varsler storm, må opptrykket oppjusteres.», heter det i dommen.

Tingretten viser videre til en rapport fra 2013, som konkluderte med at skadene hadde oppstått som følge av for mye bevegelse i hallen ved sterk vind, grunnet et for lavt trykk i hallen.

– Akkurat fått dommen

Trondheim kommune har ikke rukket å se på dommen foreløpig:

– Nå har vi akkurat mottatt dommen, og vi har ikke fått tid til å studere den eller rettens premisser for dommen, forteller finansdirektør Olaf Løberg.

– Spørsmålet om anke eller ikke må vi vurdere på et senere tidspunkt, når vi har fått studert dommen og drøftet premissene for den med våre advokater, forteller Løberg.