Trondheim kommune bøtelagt

Trondheim kommune har fått en bot på 200.000 kroner for flere brudd på arbeidsmiljøloven.

Rådhuset i Trondheim

Lederen for kontrollutvalget i Trondheim kommune, Jarle Brøske, mener at rådmannen må ta sin del av skylden.

Foto: Tor Beisvåg

Knut Fagerbakke

Knut Fagerbakke tilbyr 400 deltidsansatte utvidet stilling

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Jeg tar det til etterretning at de har konkludert slik, sier Knut Fagerbakke(SV), varaordfører i Trondheim, til NRK.

Han påpeker også at det var kommunen som tok initiativ til gjennomgangen som førte til anmeldelsen.

– Vi har tatt dette på alvor helt siden vi avdekket de over 20.000 bruddene, og vi sjekker det hver månde, sier han videre.

Færre brudd i dag

– I mai måned hadde vi 78 små brudd fordelt på fem personer som hadde jobbet litt for mye overtid. Dette er slikt det ikke er helt enkelt å unngå fra uke til uke, sier han.

Hvorvidt de kommer til å anke vedlegget er enda ikke avgjort. Fagerbakke selv fikk først vite om forelegget gjennom NRK Trøndelag.

– Foreløpig har jeg kun lest forelegget som NRK Trøndelag sendte over til meg, så vi har ikke fått tid til å vurdere det.

400 deltidsansatte får tilbud om utvidet stilling

I kjølvannet av dette har kommunen nå sendt ut brev til 400 deltidsansatte.

– De får tilbud om den samme stillingsandelen som de har hatt i snitt de siste 15 månedene, sier Fagerbakke.

Hva som er det langsiktige målet er det ingen tvil om.

– Jeg vil helst ha flest mulig over på heltid.

Skjønner at boten virker liten

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes ser at boten kan virke lav.

– Den ville nok vært større om det hadde blitt avdekket noen åpenbar vinning eller besparelse, men verken Arbeidstilsynet eller kommunerevisjonen fant tegn til det, sier han.

Soknes sier at han i tillegg til spørsmålet om vinning også har lagt vekt på sakens omfang og det at kommunen selv ryddet opp.

Flere tusen brøt loven

En gjennomgang utført av kontrollkomiteen i Trondheim avdekket at 3751 personer som jobbet i kommunens helsesektor brøt arbeidsmiljøloven i 2010. I 2011 var tallet 3058.

Lederen for kontrollutvalget i Trondheim kommune, Rolf Jarle Brøske, mener rådmannen må ta sin del av skylden.

– Det er tydelig at rådmannen i kommunen ikke har hatt god nok kontroll, selv om revisjonen dokumenterte bruddene allerede i 2007, sa Brøske til NRK i mars.