NRK Meny
Normal

Trondheim International School får fortsette

Etter over ni måneder er ventetiden over for både lærere og elever ved privatskolen i Trondheim. Kunnskapsdepartementet har i dag sagt ja til at skolen får fortsette.

Trondheim International School

Det har vært en tung tid for både elever, ansatte og foresatte etter at Kunnskapsdirektoratet våren 2016 varslet at det ville trekke tilbake skolens godkjenning.

Foto: Elisabeth Skarrud / NRK

– Vi er veldig fornøyd fordi vi driver en god skole og det har vi lyst til å fortsette med, sier May-Liz Bjørnevik Tho, som er styreleder ved Trondheim International School (ThIS).

På mandag skrev NRK at både elever og rektor har vært fortvilte etter at skolen mistet godkjenning i fjor sommer. Klagen på vedtaket ble sendt i juni 2016 og den lange ventetiden har vært en belastning på både ansatte og elever, men i dag fikk de endelig svar: Skolen består.

Viktig med avklaring

Agneta Amundsen, rektor Trondheim International School

Rektor Agneta Amundsen er svært lettet over avgjørelsen.

Foto: Elisabeth Skarrud/NRK

Kunnskapsdepartementer har nemlig kommet frem til et annet resultat enn Utdanningsdirektroatet når det gjelder skolens godkjenning for å drive videre eller ikke. ThIS har nå fått pålegg om retting og ikke stengig, som tidligere vedtatt.

– Jeg er svært lettet og håper at dette nå kan skape ro slik at vi får fokusere på å tilby elevene et svært godt skoletilbud, sier rektor Agneta Amundsson til NRK.

Hun forteller at det har kommet mange tilbakemeldinger etter at beskjeden kom onsdag ettermiddag.

– Vi har til og med fått melding fra rådmann Morten Wolden, som gratulerte oss og ønsket oss lykke til videre, sier Amundsen.

Vil se fremover

Rektoren påpeker samtidig at det har vært en alvorlig sak og at de nå vil jobbe enda hardere for å få ting på plass. Både hun og styrelederen ser frem til å legge en tung periode bak seg.

– Vi har en enestående stab med ansatte og det var viktig for dem og endelig få en avklaring. De har vært enestående i denne perioden, sier Tho.

Kunnskapsdepartementer skriver i sitt tilsvar:

«Departementet påpeker at skolens styre, særlig sett i lys av skolens historikk og det faktum at det i løpet av relativt kort tid har skjedd store endringer ved skolens virksomhet, må være særlig aktsomme i tiden fremover. Dersom et nytt tilsyn skulle vise at det fortsatt forekommer brudd på regelverket ved skolen, vil det være naturlig å benytte en strengere reaksjon.»