Normal

Trondheim fengsel får do-kritikk

Sivilombudsmannen kritiserer Trondheim fengsel for å låse innsatte inne i flere timer uten å gi dem tilgang til toaletter. Lang ventetid har ført til at flere har oppbevart avføring i poser.

Trondheim fengsel

Flertallet av cellene i Trondheim fengsel er uten eget toalett, noe som kan føre til lang ventetid for innsatte.

Foto: Anniken Sande / NRK

I årsmeldingen fra sivilombudsmann Aage Thor Falkanger kommer det frem at sanitærforholdene ved Trondheim fengsel ikke holder akseptabel standard.

Det var adressa.no som først omtalte saken.

– Å være innelåst er straffen innsatte ilegges, men de skal ikke straffes utover det. Tilgang til toalett bør være en høyt prioritert oppgave for de ansvarlige myndighetene her, sier Falkanger i årsmeldingen.

Må ha avføringen i poser

NRK skrev om de dårlige toalettforholdene ved fengslet allerede i 2013. Flere av kvinnen vi snakket med fortalte at de var innelåst i flere timer uten tilgang på hverken mat eller toalett.

En innsatt vi snakket med fortalte om en håpløs situasjon.

– Det er vanlig at folk her bæsjer på bøtter og hiver avføringen ut av vinduet. Det er en egen «skittplukker» her i fengselet, for det ligger poser strødd utenfor vinduene. Det er jo egentlig en selvfølge at man skal kunne gå på do når man vil, sier «Tina».

Omtalt i eget punkt

Sanitærforholdene ved Trondheim fengsel er omtalt som eget punkt i årsmeldingen for 2014, og det kommer tydelige frem at tilgangen til toalett ikke tilfredsstiller minstestandard.

– Dobøtter som alternativ er ikke akseptabelt. Det utgjør en helserisiko både for de ansatte og innsatte, understreker Falkanger.

Flertallet av cellene i Trondheim fengsel er uten eget toalett, sånn at de innsatte må føres til fellestoalettet av betjenter. Dette stiller strenge krav til bemanningen, ifølge sivilombudsmannen.

– Må de innsatte låses ut krever dette resurser slik at folk kan låses ut ved behov uten unødvendig lang ventetid, sier Falkanger.

– Har blitt bedre

Fengselsleder Egil Gabrielsen ved Trondheim fengsel sier det er lenge siden de innsatte har benyttet avføringsposer.

– Det stemmer at ikke alle de innsatte har egne toaletter, men det er lenge siden vi har hatt behov for å bruke poser, sier Egil Gabrielsen til adressa.no.