Hopp til innhold

Soldatveteraner blir trolig hedret i Trondheim

Veteraner fra utenlandstjeneste får trolig en årlig hedersdag i Trondheim.

Kristian Dahlberg Hauge i Frp

Fremskrittspartiets kommunalråd Kristian Dahlberg Hauge fremmet forslaget om å hedre veteraner i Trondheim.

Foto: Bent Lindsetmo

– Vi ønsker å legge til rette for at vi den 29. mai, den internasjonale veterandagen, hedrer trondhjemmere som har vært i utenlandsoppdrag, sier Rita Ottervik, ordfører i Trondheim (Ap).

Hun sier at det er flott at enkeltpersoner tar oppdrag på vegne av Norge og at det er bra at de hedres, også lokalt.

Fra 1956

Anslagsvis 2 500 personer har reist fra Trondheim og ut i verden i fredens tjeneste.

De første dro ut i 1956. Noen kom hjem med krigstraumer, andre med stort sett gode opplevelser.

Av norske kommuner er det bare Stavanger som har hatt denne typen hedersseremoni til nå.

Frp-forslag

Forslaget om en hedersdag for veteranene i Trondheim kommer fra Fremskrittspartiets kommunalråd Kristian Dahlberg Hauge.

Han er fornøyd med at ordføreren støtter forslaget.

– Dette er veldig gledelig. Det betyr at det blir et stort flertall i formannskapet som sier ja til mitt forslag, sier Dahlberg Hauge.

– Nå får vi i gang en viktig markering som gir heder til soldatveteraner som har gjennomført utenlandstjeneste. Og det tror jeg gir en viktig signaleffekt fra Trondheim kommune, sier kommunalråden.

– På tide

Han har jobbet med saken lenge, men vet ikke hvorfor det hele løsner nå.

– Det er ikke godt å si, men det er gjennomført et særdeles vellykket arrangement i Stavanger hvor veteraner følte de fikk en oppreisning og en fortjent heder fra byen. Man var stolte av det man klarte å få til, sier Dahlberg Hauge.

Han mener alt ligger til rette for at det samme kan skje i Trondheim.

– Det er på tide at vi gir et klart og entydig signal om at Trondheim er stolt av den jobben våre kvinner og menn har gjort i militær utenlandstjeneste, sier Kristian Dahlberg Hauge.

Ordføreren håper en hedersdag blir oppfattet som anerkjennelse for de som har gjort oppdrag på vegne av Norge.

– Og at vi som innbyggere i Trondheim ser at våre medborgere har vært med på å gjøre en flott innsats, sier Rita Ottervik.

Spørsmålet om en hedersdag for veteraner behandles i formannskapet i byen tirsdag.