Trondheim får ti litteraturbenker

Ti benker med ti tekster fra ti forskjellige forfattere skal plasseres på ti forskjellige steder i Trondheim sentrum.

Litteraturbenk

For arkitektstudentene som har jobbet med benkene har det vært viktig at de skiller seg litt ut. Her er en modell av en av benkene.

Foto: Mari Synnøve Opheim Gjertsen / Litteraturbenker SB

Trond Åm

Prosjektleder Trond Åm synes benkene er en fin måte å la byen møte litteraturen på.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Dette skal bringe litteraturen ut i byen. Det skal bidra til ettertanke, sier prosjektleder ved Litteraturhuset i Trondheim Trond Åm.

Tre arkitektstudenter ved NTNU har siden i sommer jobbet med å designe ti forskjellige benker.

– Ti forfattere har fått i oppdrag å skrive ti tekster knyttet til ti ulike steder i Trondheim. Den eneste forutsetningen er at de skal være knyttet til stedet, ellers har de stått helt fritt. Vi har fått inn alt fra dikt til faktiske beskrivelser om hva som har hendt på de ulike stedene, forteller Åm.

Forfattere med tilknytning til Trøndelag

– Bortsett fra Erlend Loe bor alle forfatterne i Trondheim, men han er jo fra byen selv, forteller Åm.

Han forteller at forfatterne som er med på prosjektet har vært veldig positive og synes dette er et artig prosjekt. Trondheim kommune er også med på prosjektet.

– Vi synes dette er en glimrende ide. Vi jobber med byrommene for å gjøre de mer attraktive, og sånn sett er benker et veldig godt tilbud. Vi ønsker også å jobbe sammen med NTNU og studentene der gjennom konkrete prosjekter i byen, sier Trude Helle som er rådgiver i rådmannens fagstab.

Hun håper det blir flere benker etter hvert.

– Vi starter med ti, så får vi se hvordan det slår an.

Benker som skiller seg ut

Beate Slåttsveen

Beate Slåttsveen og tre andre arkitektstudenter har jobbet med benkene siden i sommer.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Beate Slåttsveen er en av arkitektstudentene fra NTNU som har utformet benkene.

– Det er en litt annen type benk enn det du finner ellers rundt i Trondheim. Det er også litt av hensikten, at de stikker seg litt ut, forteller Beate Slåttsveen.

– Det er en litteraturbenk, så det er teksten som har vært det viktigste hele veien, forteller hun.

Benkene blir bygd i materialene eik og skifer.

– Dette for å lage en benk som skiller seg ut, men også for å gjøre den til en utsmykning, forteller Slåttsveen.

– Jeg synes det er en veldig fint måte å la byen møte litteraturen på, sier Åm.

Benkene skal være ferdige i oktober.

Litteraturbenker

Her skal de ulike benkene plasseres.

Foto: Mari Synnøve Opheim Gjertsen / Litteraturbenker SB