Trondheim får skryt for Miljøpakken

Samferdelsministeren mener Trondheim går foran.

Prisen for å kjøre inn til Trondheim er dobbel i rushtiden

Å øke prisene på de bomstasjonene som allerede står er et alternativ.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Ordfører Rita Ottervik (Ap)

Rita Ottervik håper på en ekstra milliard til Miljøpakken.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Mandag ble del to av Miljøpakken lagt fram. Til stede var blant andre samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, og hun hadde mye bra å si om det arbeidet ordfører Rita Ottervik er en del av i Trondheim.

– Jeg er glad for at statsråden har lagt merke til at det skjer ting i Trondheim, og at vi får resultater, sier Ottervik.

Ikke alltid trege trøndere

For en gangs skyld ser det faktisk ut til at trønderne faktisk ligger foran resten av landet.

– I andre byer sitter de og diskuterer det vi diskuterte for mange år siden, sier Ottervik videre.

Det største problemet nå er likevel finansieringen.

– Vi har både en utfordring i forhold til å ta inn mer lokal finansiering, samt mer statlig finansiering, sier Ottervik.

Det betyr i praksis at de nå jobber for både å få inn mer penger fra bomstasjoner og fra staten.

Flere alternativer

Det ble i dag offentliggjort flere alternative løsninger, både hva finansiering og utbygging angår.

Når det gjelder utbyggingen foreslås alt fra en forenklet utbygging av E6 Tonstad - Klett, til full utbygging av E6 sør, Byåsentunnelen samt en delvis utbygging av Osloveien.

Behovene for ekstra bominntekter kommer an på hvilket at alternativene som velges.

Ikke nødvendigvis flere bommer

Det billigste alternativet vil føre til et behov for ekstra årlige bominntekter på 80 millioner kroner, og kan tjenes inn ved å øke avgiften med 34 prosent ved de bomstasjonene som allerede eksisterer.

Det alternativet som fordrer størst økning i ekstra bominntekter vil på sin side kreve mange nye bomstasjoner, da det vil være nødvendig med hele 210 millioner kroner i ekstra bominntekter.

Den endelige stortingsbehandlingen skal etter planen finne sted i desember.

Siste fra Trøndelag

Midtnytt onsdag med Elisabeth Strand Mølster

Midtnytt onsdag med Elisabeth Strand Mølster