Trondheim får nytt forskningssenter

Sintef Energi ble tildelt oppdraget å opprette et nytt forskningssenter for petroleumsvirksomheten. Sintef og NTNU vant over Bergen og Christian Michelsen Research i kampen om 120 millioner til nytt forskningssenter. Senteret skal utvikle ny kunnskap og teknologi som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på norsk sokkel.

Statsråden besøker Trondheim i forbindelse med at et nytt lavutslippssenter legges til byen
Foto: Hilde Grande / NRK