Hopp til innhold

Trondheim beklager uakseptabel oppførsel fra lærer

Flere elever ved en barneskole i Trondheim har grua seg til å på skolen, på grunn av lærerens oppførsel. Mange foreldre har klaga over det de mener er trakassering som har pågått i årevis.

Borte fra skolen

Barn har grua seg til å gå på skolen på grunn av oppførselen til en lærer ved en barneskole i Trondheim.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Læreren er nå pensjonert og jobber ikke lengre ved barneskolen i Trondheim. NRK er kjent med at det de siste ti årene har kommet klager på læreren fra en rekke forskjellige foreldre som har opplevd læreres oppførsel ovenfor sine barn som ubehagelig.

Barn har grua seg til å gå på skolen

– Det ser ut som enkelte elever har blitt utsatt for en undervisningsmetode eller tilnærming fra den læreren som de har følt har vært et veldig sterkt press, og de har grua seg for å gå på skolen. Det har ikke vært noe tillitsforhold mellom elev og den læreren det er snakk om, sier Olaf Løberg som er kommunaldirektør i Trondheim.

Hvordan har skolen fulgt opp dette?

– Skolen har fulgt dette opp ved å gi denne læreren veiledning, men så har det ulykksalige skjedd at det har vært skifte av rektor og det har ikke vært god nok overlevering fra den ene rektoren til den andre.

Tavle

Illustrasjonsfoto.

Foto: Mari Hvamb / NRK

Uforbeholden unnskyldning

Løberg forteller at kommunen foreløpig ikke har vurdert om det vil være aktuelt å betale ut erstatning til elever som har følt seg trakassert av læreren.

– Vi har i formannskapet i dag gitt en uforbeholden unnskyldning, det er det vi kan gjøre nå. Dette er jo historie, den involverte har slutta på skolen. erstatning har ikke vært vurdert, vi har ikke fått noe krav om det. Det må vi ta stilling til om det skulle bli aktuelt.

Mangelfull dokumentasjon

I orienteringa til politikerne skriver rådmannen at de ba om en grundig gjennomgang av fire varsler som kom om læreren i fjor. Her kommer det fram at det i noen av sakene er mangelfull dokumentasjon, og at dette kan ha bidratt til at de samme sakene ikke ble fulgt opp så raskt og ønskelig som mulig.

Rådmannen konkluderer ikke med at den manglende dokumentasjonen ville forandret utfallet av sakene, men at en ikke kan utelukke at bedre dokumentasjon ville bidratt til bedre handtering av dette fra kommunens side.

Læreren er ikke enig

Læreren er nå pensjonert, og kommunen har vært i kontakt med vedkommende i prosessen som nå har pågått.

– Ja, læreren er nå gått av med pensjon på ordinært vis. Jeg vil ikke kommentere hvordan læreren ser på dette, man kan se litt ulikt på en sånn sak, men kommunen er klar på at her har det skjedd noe som ikke er akseptabelt, avslutter Løberg.

NRK Trøndelag har vært i kontakt med FAU-lederen på den aktuelle skolen.

- Om det er gjort en urett så er det fint at det blir beklaga, sier han. Han sier at de oppfordrer foreldre som føler urett å ta kontakt med rektor, og at det ikke er FAU sin rolle å føre tilsyn med lærerne.