Trøndertraner på dansefest

Når tranene byr opp til dans, er det vår. Nå har de store trekkfuglene blitt en turistattraksjon mens de holder trønderfest i Sverige.

Tranedans

Tranene har samlet seg til vårfest.

Foto: Kjartan Trana / NRK
Fugetittere og naturfotografer på tranefest

200000 personer kommer for å se på tranene om våren. Mange av dem er fotografer og ornitologer.

Foto: Kjartan Trana / NRK
Manne Ryttman

Manne Ryttman er guide i området der tranene danser.

Foto: Carina Grönqvist / SVeriges Radio

Når den store tranen skriker ut over myrene, vet vi at det er forandring i naturen. De siste tiårene har også tranen forandret seg. Fuglen har blitt mindre sky og blitt vanligere å se.

Ved Hornborgarsjøen i Sør-Sverige har tranene samlet seg til vårfest midt mellom de store innsjøene Vännern og Vättern. Hit kommer fuglene for å ta en pause t i trekket. Når dansefesten er over, drar de videre til Trøndelag. Akkurat nå er de store fuglene en turistmagnet.

– Det er nesten 20 000 traner her. Mange mennesker kommer hit for å se på dem. Det er flere mennesker enn fugler. Mellom 150000 og 200000 personer kommer for å se på tranene i løpet av våren, forteller Manne Ryttmann, som er guide i området.

Trønder-traner

Ivrige fugletittere og naturfotografer har invitert seg med på selskapelighetene ved Hornborgarsjøen. Hovedgjestene er likevel fuglene, som viser seg å ha tilhørighet til Trøndelag. Tranene som blir observert har fargekoder på bena som viser at de har blitt merket på tidligere besøk i Midt-Norge.

– Det har sammenheng med at vi som har drevet på med dette merkeprosjektet, stort sett er trøndere. Derfor viser avlesningene av fargeringene at det stort sett er trønderske fugler, forklarer Jostein Sandvik, som er prosjektleder for fargemerkingen av tranene.

Tranefest i flere hundre år

Tranene har samlet seg på dette stedet i Sør-Sverige i mange hundre år. Jordbruksvirksomhet i området gjorde til at fuglene kunne ha et skikkelig etegilde akkurat her.

– Det var masse mat som bøndene la igjen, slik som poteter og kort. I tillegg har fuglene kunnet bruke sjøen som soveplass, sier Manne Ryttmann til NRK.

Nå får tranene servert mat. 100000 tonn korn går med i fôringen av fuglene ved Hornborgarsjøen bare i år.

– Det blir gjort for å unngå at tranene skal trampe ned marken til bøndene, vi kjøper heller korn til dem, sier Ryttmann.

Samler slekten

Fuglefesten trekker enormt med turister, men gir også fugleforskerne ny kunnskap. Gjennom avlesningen av fargeringene finner vi en rekke traner som er merket i Rinndal, Namdalseid og Åfjord. Forskerne klarer å holde orden på slekten.

– Vi har merket mange i Åfjord. En av dem ble som ble født i Amunddal i 2006 fikk unger i 2010. Nå har vi sett én av ungene som ble født da. Den har ikke vært sett i Skandinavia etter at den forsvant første høsten, sier Jostein Sandvik til NRK.

.... then we take Berlin

Merkingen og avlesningen av ringene har gitt mye kunnskap om tranen. Nå vet vi at «våre» traner overvintrer på de andalusiske høyslettene sør for Madrid i Spania. Vi vet også at de har stopp ved innsjøer både ved Berlin og Paris i løpet av trekket. Til slutt samles de til vårfest i Sør-Sverige før de drar parvis ut i naturen.

I løpet av noen tiår har antallet traner som deltar på festen, økt kraftig. På 1980-tallet skjedde en markert endring, forklarer traneforskeren.

– Da sluttet fuglene å overvintre i Marokko i Nord-Afrika og flyttet overvintringsområdet over til Spania. De ble fredet og fikk være i fred. I tillegg har fôringen ved Hornborgarsjøen vært positiv for tranene. De er i bedre form og mer vant til folk. De er ikke lenger så sky, sier Sandvik.