Trøndertaxi stevner AtB for retten

Trøndertaxi mener AtB bryter kontrakten dem imellom når de flytter skoleelever fra drosje til buss. Nå har Trøndertaxi stevnet selskapet for retten.

Trønder-Taxi og AtB

TrønderTaxi mener de har tapt 10 millioner kroner på at AtB har flyttet skoleelever fra taxi til buss.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Hver elev som forsvinner er et tap i kontrakten, men det som er spesielt her, er at de fjerner store volum på enkeltskoler ved å flytte barna over til buss, sier administrerende direktør i Trøndertaxi, Hege Dahle.

Trøndertaxi har nå stevnet AtB, fordi AtB har flyttet skoleelever i Trondheim og Orkdal fra drosje til buss. De mener dette er et kontraktbrudd.

– Kontrakten var basert på et anbud, hvor vi ga pris ut fra antall elever på de ulike skolene. Når volumet blir vesentlig forandret så er jo hele grunnlaget for kontrakten borte, sier Dahle.

Trøndertaxi mener de har tapt 10 millioner kroner, da de sitter igjen med de mindre lønnsomme turer.

administrerende direktør i Trøndertaxi, Hege Dahle

Administrerende direktør i Trøndertaxi, Hege Dahle, sier de gjentatte ganger har forsøkt å få til en dialog med AtB, uten å lykkes.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Skolene og områdene med et større volum er med å betale for de områdene vi kjører ett og ett barn. Vi sitter igjen med de dårlige turene, mens de har flyttet de gode turene til buss, sier Dahle.

AtB er uenig

Direktør for rutetilbud og infrastruktur i AtB, Harald Storrønning, mener ikke de har brutt kontrakten med Trøndertaxi.

– Vi mener kontrakten åpner for at vi kan flytte elever mellom drosje og buss, og omvendt, sier Storrønning.

Han mener også det er uunngåelig at det blir endringer i skolekjøringen.

– Individuell tilrettelagt skoleskyss er den skyssen som endrer seg mest i løpet av et år, og det vet også Trøndertaxi.

Han påpeker også at de administrerer vedtakene kommunen og fylkeskommunen gjør om skoleskyss.

– Manglende dialog

Harald Storrønning

Direktør for rutetilbud og infrastruktur i AtB, Harald Storrønning, mener de ikke har brutt kontrakten med TrønderTaxi.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen

Konflikten startet ved skolestart høsten 2015. Noe av grunnen til at Trøndertaxi nå har valgt å stevne er at de ikke har klart å få til en dialog med AtB, til tross for gjentatte forsøk.

– Vi har bedt om møter flere ganger, men har ikke klart å komme igjennom. Vi har ikke fått noe konkret svar, annet enn at vi har fått spørsmål tilbake, sier Dahle.

Storrønning mener på sin side at de har svart på de henvendelsene, men at begge parter til tider har vært sene til å svare hverandre.

– Vi har heller ikke fått svar på alle våre spørsmål knyttet til faktum i saken, sier han.

Håper de blir enige

Dahle sier de i fremtiden vil være varsomme i å gå inn i nye kontrakter med AtB.

– Måten AtB opptrer på, gjør at vi får en stor uforutsigbarhet i kontraktene med dem. Det kan vi ikke leve med, sier Dahle.

– Det får være hennes vurdering. Vi er attraktive for skyss, og det vil overraske meg hvis ikke Trøndertaxi står på tilbudssiden når vi legger ut anbud, sier Storrønning, som håper de blir enige før saken skal opp i retten.