Trøndersk ungdom starter tidligst med alkohol

Ungdommer i Trøndelag prøver alkohol tidligere enn ungdom andre steder i landet. Aller tidligst ut med alkohol er unge i nord-fylket.

ung kvinne drikker øl

Ungdom i Nord-Trøndelag starter tidligst i Norge med alkohol. Sørtrøndersk ungdom starter også tidligere enn landsgjennomsnittet.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

En ny undersøkelse viser at det er den nord-trønderske ungdommen som er yngst når de drikker alkohol for første gang.

Det er Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova, red.anm) som presenterer den nye ungdata-rapporten. Rapporten er hovedsakelig basert på svar fra 190.000 ungdomsskoleelever over hele landet.

Elevrådsleder ved Namdalseid skole, Mats S. Kolstad, sier mange får sitt første møte med alkohol på fest.

Elevrådsleder ved Namdalseid skole, Mats S. Kolstad

Elevrådsleder ved Namdalseid skole, Mats S. Kolstad, mener ungdomsskoleelever bør holde seg unna fylla.

– Det er ikke så veldig mye festing som jeg vet om, men når noen spesifikke personer har bursdag, så bruker de å ha fest. Da blir det en del ungdoms første fest, sier han.

Elevrådslederen mener ungdomsskoleelever bør holde seg unna fylla.

– Det er slettes ikke bra det der. Jeg synes ungdommer begynner altfor tidlig med drikking, sier han.

Ungdom drikker mindre alkohol

Selv om det er nord-trøndersk ungdom som topper landsstatistikken, starter også ungdom i Sør-Trøndelag tidligere med alkohol enn resten av landet.

Undersøkelsen viser samtidig at det er stadig færre som har vært beruset på alkohol og som allerede på ungdomstrinnet har etablert et fast drikkemønster.

Men det er bedring å spore, ifølge Grete Helen Bratberg, førsteamanuensis, HUNT.

– Det er en trend i hele Norge at andelen ungdomskoleelever som har drukket seg fulle går veldig mye ned. Sammenligner vi med undersøkelsen vi gjorde i ung-HUNT i Nord-Trøndelag for om lag 10 år siden, så snakker vi om en halvering, sier hun.

Grete Helen Bratberg, førsteamanuensis, HUNT

Grete Helen Bratberg, førsteamanuensis, HUNT

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Driver forebyggende arbeid

Namdalseid kommune satser på forebyggende arbeid blant ungdom, blant annet gjennom LOS-prosjektet. Lars Ove Mølnå mener voksne må gå foran som gode eksempler.

Lars Ove Mølnå, Namdalseid kommune

Lars Ove Mølnå i Namdalseid kommune, mener voksne må ta mer ansvar for at ungdom ikke skal starte så tidlig med alkohol som de gjøre i Nord-Trøndelag.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Det hjelper ikke hva vi i prosjektet til ungdom sier om at det er skadelig med alkohol, hvis foreldre og andre voksne drikker selv, av og til ganske mye, mener Mølnå.