Trønderenergi Vind svarer NVE

Trønderenergi Vind bekrefter overfor NVE at noe sprengt stein falt utenfor konsesjonsområdet under sprengning på Frøya i desember. Det var vindkraftmotstandere som klaget dette inn til NVE. Trønderenergi Vind opplyser også at all sprengstein som havner i terrenget plukkes opp. De jobber med å tilpasse stikkrenner slik at de ikke hindrer vandring for ørret og ål. Klagesaken er nå til videre behandling i NVE.

Anleggsområdet i Nessadalen på Frøya i august 2019, hvor det bygges vei til vindkraftverket
Foto: Ronny Teigås